egnsnettet_logo.png

Dette er egnsnettets site

Roendesnet.dk  Egnsnet.dk  Egnsnettet.dk  Djursnet.dk

Generalforsamling

Egnsnettet indkalder hermed til generalforsamling mandag d. 23/3 2015 kl. 19:00 på Hotellet, Rønde

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 4.2 og § 5.5

7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 5.5.

8. Eventuelt.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden (på mail egnsnet.generalforsamling@gmail.com) senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. 

 

Bestyrelsen foreslår ændring af ordlyden i 9.2, §9 i vedtægterne, så ordlyden fremadrettet bliver:

 

Hvis foreningen nedlægges skal eventuelle overskydende aktiver efter den afgående

bestyrelses bestemmelse fordeles, så almennyttige IT-initiativer fremmes bedst muligt.

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, for at behandle ovenstående forslag til vedtægtsændring.

 

Der vil blive serveret en let anretning i forbindelse med generalforsamlingen. Hvis man ønsker, at deltage i dette arrangement, bedes man venligst tilmelde sig på egnsnet.generalforsamling@gmail.com senest d. 16/3 2015.

Service tlf. 30829002

Hverdage fra Kl. 15 til 20 og Lø- Sø kl 12 - 16

men du kan altid sende en SMS

 

Computerhjælp

Bøvl-dage

Medtag kun det, der er problemer med; pc / bærebare / trådløsrouter, normalt ikke skærm/tastatur/mus...

Bøvl er 1. og 3. onsdag i måneden fra kl. 19 til 21 i kælderen under Hotellet, Hovedgaden 10, 8410 Rønde

ÆldreBøvl i Lillerup Aktivitetscenter samme dage kl. 10 til 12

Tilmelding

Udfyld formularen så har du en aktiv forbindelse inden for et par uger

   Tilmelding online

Herefter vil du blive kontaktet for at aftale nærmere omkring aflevering på din installationsadresse m.v.

Klik her for at se nettets dækningskort:
Google Maps

 

 

 

Priser

Abonnement koster 100 kr/måned og betales kvartalsvis forud over PBS Betalingsservice

Ved oprettelse betales 600 kr og det inkluderer 6 mdr. netforbrug.

Du vil normalt opleve en båndbredde i nærheden af 8Mb / 4Mb.