Generalforsamling

Materiale til generalforsamlingen 2024

Indkaldelse, budget

Beretning og fusionsforslag 2023/24

Regnskab 2023

Referat.

Materiale til generalforsamlingen 2023

Indkaldelse samt regnskab 2023

Regnskab 2022

Beretning 2022/2023

Referat

Bestyrelsen er konstitueret som ses her

Materiale til generalforsamlingen 2022

22. marts 2022

PowerPoint med bestyrelsens beretning, indkomne forslag mm.:  https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2022/03/Generalforsamling2022-PowerPoint.pdf

Årsregnskab 2021: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2022/03/egnsnettetårsregnskab2021.pdf

Budget for 2022: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2022/03/egnsnettetbudget2022forslag.pdf

Referat

Referat generalforsamling 2022

Indkomne forslag til dagsordenens punkt 5

14. marts 2022

Der er indkommet ét forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har de sidste 5 år arbejdet efter den strategi, der blev godkendt på generalforsamlingen i 2018. Strategien er løbende blevet evalueret og justeret på den årlige generalforsamling. Strategiens mål forventes nået i løbet af 2022 og der er derfor behov for igen at udstikke en retning for bestyrelsens overordnede mål for de kommende år.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen vedtager følgende tekst:

Bestyrelsen udarbejder et forslag til ny strategi gældende fra 2023. Forslaget fremlægges på generalforsamlingen i 2023.

Indkaldelse til generalforsamling 2022

21. februar 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 22.3. kl. 19:30 i ‘pyramiden’ på Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 4.2 og § 5.5

7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 5.5.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formand@egnsnettet.dk senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag fremlægges på hjemmesiden senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.

hilsen

Bestyrelsen

Materiale fra generalforsamlingen 2021

25. september 2021

PowerPoint med bestyrelsens beretning, indkomne forslag mm.: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2021/09/Generalforsamling2021-PowerPoint.pdf

Referat: Uploades så snart det er klar.

Årsregnskab 2020: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2021/09/Årsregnskab-2020-Egnsnettet.pdf

Budget for 2021: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2021/09/egnsnettetbudgetdrift2021.pdf

Strategi for 2018-23 som vedtaget på generalforsamlingen 2021: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2021/09/Strategi-2021-GF-vedtaget.pdf

Indkomne forslag til dagsordenens punkt 5

13. september 2021

Der er indkommet ét forslag fra bestyrelsen vedr. evaluering og justering af strategi for Egnsnettet 2018-2023:

Bestyrelsen foreslår justering af teksten om ydelse.

Nuværende tekst: Internet med mindst 40-60 Mb, så der eksempelvis kan streames tv problemfrit

Forslag til ny formulering: Internet med mindst 10-100 Mb, så der eksempelvis kan streames tv problemfrit


Se den nugældende strategi her: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/08/Strategi-2020-GF-vedtaget.pdf

Indkaldelse til generalforsamling 2021

18. august 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 21.9. kl. 19:30 i lokale 1.04 på Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 4.2 og § 5.5

7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 5.5.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formand@egnsnettet.dk senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag fremlægges på hjemmesiden senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.

hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling 2021

26. juli 2021

Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er på plads. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d.21.9. kl. 19:30. Dagsorden mv. kommer sammen med den formelle indkaldelse.

Generalforsamling 2021 udsat

9. februar 2021

Bestyrelsen har besluttet, at vi udsætter generalforsamlingen indtil videre. Vi afventer meldingerne fra Mette & Søren og vender tilbage med en indkaldelse.

Materiale fra generalforsamlingen 2020

11. august 2020

PowerPoint med bestyrelsens beretning, indkomne forslag mm.: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/08/Generalforsamling2020.pdf

Årsregnskab 2019: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/08/Regnskab-Egnsnettet-2019.pdf

Årsregnskab 2019 – underskriftside: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/08/Regnskab-2019-underskriftside-bestyrelse.pdf

Budget for 2020: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/08/Budget-2020.pdf

Strategi for 2018-2023 som vedtaget på generalforsamlingen 2020: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/08/Strategi-2020-GF-vedtaget.pdf

Referat: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/08/Generalforsamling-Egnsnettet2020-Referat.pdf