Thorsager

240323

Vi har sat poe strømforsyning mellem router og link, det skulle udbedre fejlen, men her til morgen har vi hørt fra en bruger at det stadig driller, så vi søger videre efter fejl.

22-03-23

Der har gennem noget tid været drift forstyrrelser på en sender i Thorsager. Det har været periodiske fejl, så det har været vanskeligt at lokalisere hvor fejlen lå.

Vi mener nu at have fundet fejlen i en overload på Thor02 P3 senderen.

Så snart vores frivillig tekniker kan, vil vi skifte enten strømforsyning eller router.

Vores mand ved Dantronik kan vi desværre ikke trække på lige for tiden grundet sygemelding.

Router udskiftning.

110323 kl. 11:32

Det ser nu ud til at vi har lokaliseret fejlen på hoved routeren. Der er periodisk strømfejl på routeren, det forklarer at nettet fungerer kort tid, hvorefter det går ned, og starter op igen. Vi har nu fået fat i en ny server, der så skal programmeres og installeres på skolen i Rønde. Det forsøger vi i dag, hvis vi kan få adgang til skolen på en søndag.

Fiber problemer.

110323 kl. 2300

Både mobilnet og internet er påvirket af periodiske udfald – formentlig en fejl i fiberlinjen.

Trustrup

240123 kl. 09.00 Der er et strømproblem på senderen Abildgaardsvej, vi er på vej.

nyt kl.09.26 Folkene på siloen afventer at der skal komme en elektriker, der er ingen strøm lige nu.

kl.11.06 er der strøm igen, og nettet fungerer.

Opdatering Feldballe.

Mandag morgen kl 8.44 er Feldballe igen oppe at køre. Vi beklager afbrydelsen, men kan konstatere, at det ikke var Egnsnettets udstyr der fejlede, men fiberforbindelsen som vi er afhængig af, for at vi kan sende internet trådløst ud til vores brugere.

Til orientering vedr. Feldballe 220123

Global Connect er færdige med deres arbejde, og der er etableret fiber, men vores udstyr er stadig ikke oppe at køre. Henrik Dantronik tager ud på skolen i Feldballe mandag og undersøger hvor der er fejl på vores udstyr, evt. ny router.

Sidste nyt
We are still experiencing disturbance in the network.
We apologize for any inconvenience.

Latest updates:

2023-01-19 12:27:51 CET – Dear customer,

The majority of our services are restored and circuits back online.

We still have some issues left to handle and are aware of get them resolved as soos as possible.

Opdatering fra Global connect 12,22

Dear Customer,


We’re experiencing a service outage in our network. Users may be affected. Our team is currently working to restore the services.
We apologize for any inconvenience.
Location: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Root cause: Currently unknown

Fault occurred: 2023-01-19 02:01:36 CET

Feldballe

19/1-22 kl. 08.12

Vores fiber forbindelse fra Global connect har fejl, som der arbejdes med. Fejlen berører vores brugere i Feldballe og Taastrup.

Opdatering mandag 9-1-2023 kl. 14:15

Så er fiberforbindelsen splejset og vi er tilbage på normal drift.
Vi beklager den lange afbrydelse, og vil, selvom fejlen ligger udenfor vores kontrol, se meget grundigt på om der er noget, som vi fremtidigt kan gøre for at undgå gentagelser. Vi arbejder allerede med redundante linjer forskellige steder på netværket, men har ikke implementeret dette på Følle knudepunktet, da det står for en større omlægning i 2023.

Opdatering mandag 9-1-2023 kl. 10:45

Syddjurs Kommune oplyser at reparationsarbejdet nu er i gang, og at man håber på at man er færdige i løbet af dagen.

Opdatering mandag 9-1-2023 kl. 8:40

Syddjurs Kommune oplyser at fejlen nu er lokaliseret til bunden af Føllevej hvor Nordkabel har gravet en brønd op og samtidig revet fiberen over.
Den dårlige nyhed er at bruddet ikke er et “rent” brud, der relativt hurtigt kan splejses, så tidshorisont for retablering er endnu usikker.

Opdatering mandag 9-1-2023 kl. 8:15

Syddjurs Kommunes IT afdeling oplyser at ELCON er i gang med fejlsøgning, og at man formoder at fiberen er overgravet et sted mellem Rønde Skole og industrikvarteret i Følle.
Yderligere information følger så snart vi modtager noget.

Følle masten 060123.

Vi har et stort nedbrud der udspringer fra senderen i Følle, vi arbejder på sagen.

12:41 Fejlen er delvis lokaliseret. Det er ikke Egnsnettets udstyr der fejler, derimod er der fejl på den fiber vi lejer af kommunen, den har en fejl mellem Rønde og Følle, så nu arbejder kommunens teknikere på sagen.

15:39 Sidste nyt, kommune tekniker oplyser at fejlen ikke umiddelbart kunne lokaliseres, derfor skal der fysisk undersøges hvor på linien fejlen er, og det kan de begynde på mandag.

Vi har prøvet om vi kunne etablere luftlinie, men kan kun få 100 mbps igennem til deling af 250 brugere, og det har vi vurderet giver flere gener med MEGET utilfredsstillende og MEGET langsomt net.

Thorsager d.091122

Desværre har vi konstateret, at der er et strømproblem til masten og vores udstyr. Vi har kontaktet masteholder, men han svarer ikke, så han har nu fået en sms fra os. Vi følger op på sagen løbende.

kl. 10:56 Fejlen er lokaliseret, og det er vores Mimosa B24 der er defekt, vi afsøger nu markedet i Danmark med henblik på at købe en ny. Når den er fundet, skal vi have fat i en lift og mandskab til udskiftning, så lige nu har vi ingen tidshorisont.

kl.14:31 Vores dygtige teknikere har nu etableret en nødløsning, så brugerne igen har internet, men der er ingen garanti for streaming, da det kører med nedsat hastighed.

Lyngby d. 021122

Vi har desværre et defekt link til Lyngby. Teknikere meddeler at det kan komme op at køre igen fredag.

Thorsager

19.oktober 2022

Thorsager skole har afbrudt strømmen midlertidig, det påvirker vores net, varighed alt mellem 1/2 time og frem til kl. 13. Vi er desværre ikke blevet adviseret på forhånd.

Feldballe fiber forbindelse nede.

27. august 2022

Defekt router udskiftet

Feldballe has been disconnected from UISP at 1:46.
Taastrup has been disconnected from UISP at 1:45.

Fiber til Trustrup nede

20. august 2022

Fiber forbindelsen til Trustrup er afbrudt, det berører en stor del af Truestrup, Balle, Homå og det område. Vi har kontakt til Global Cennect, der er vores udbyder, de arbejder på sagen.

9:25 så kører det igen.

Midlertidig strømafbrydelse Engblommevej.

15. august 2022

Det tidligere omtalte nedbrud, viste sig at være en strømafbrydelse på Engblommevej. Et strømskab var blevet påkørt. Dette repareres i dag, så brugere der er på denne sender, skal forvente afbrydelser i løbet af dagen.

Link ude af drift

13. august 2022

Vi har en sender der er midlertidig ude af drift på Engblommevej.

Planlagt afbrydelse

13. august 2022

GlobalConnect hereby announces a change, CHG0062693.

CS3433209 has been created for you.

Start of Change: 2022-08-15 02:00:00 CEST 
End of change: 2022-08-15 06:00:00 CEST 

Reason for change activity:
We will be performing emergency planned work to correct a critical issue at POI router in Lyngby, Denmark.

Lyngby

26. juli 2022

Dele af senderen i Lyngby er defekt, vi arbejder på sagen.

Sender ude af drift

25. juli 2022

Strandgårdsvej 8, 8410 Rønde sender er ude af drift, vi arbejder på at fejlfinde.

Fiber nedbrud i Rønde.

30. juni 2022

Vi oplever problemer med fiber forbindelsen ind i Rønde siden kl. 23 Onsdag aften. Fejlen er indmeldt til fiber leverandøren og vi afventer de finder en løsning. Der er derfor ingen net på de master der får signal inde fra Rønde skole.

Ustabilitet på Følle strand sender

29. maj 2022

Vi har desværre en sender på masten der er ustabil, det berører brugere i området Snerlevej, Bellisvej og nærliggende brugere. Vi er obs. på problemet og ekspert tekniker er kontaktet.

Trustrup Link er nede

26. maj 2022

Linket i Trustrup er ned og det berører brugere i Trustrup, Homå, Balle, Tirstrup, Lyngby og Allelev. Vi arbejder på sagen.

9:49 Vi har fået besked på at der er løbet vand ind i elskabet hos masteholderen. Elektriker er bestilt, forventer yderligere et par timer uden strøm.