Vi renoverer Thorsager torsdag d. 17.10.

Arbejdet forventes at vare hele dagen. Nettet vil derfor være afbrudt i kortere og længere perioder mellem kl. 06:00 og 22:00.

Vi skifter til ny og bedre hardware i vores master. Arbejdet betyder ikke, at medlemmerne skal foretage sig noget.

Vi forventer, at der på et senere tidspunkt vil blive mulighed for opgradering af udstyret hos medlemmerne. Der kommer særskilt besked herom til alle de berørte på mail.