Vi lukker i Rodskov

Vi har gennem lang tid haft store problemer med kvaliteten i Rodskov, fordi vores skud generes af en vindmølle. Problemerne er siden løvspring blot tiltaget, så vi nu reelt ikke leverer et signal, der er anvendeligt uanset, hvor tålmodig vores brugere er. Vi må desværre også erkende, at en løsning ikke er realistisk før tidligst i midten af 2020.

Bestyrelsen har derfor besluttet at nedlægge vores sendepunkt i Rodskov med virkning fra d.1.9.2019. Lukningen berører 5 medlemmer, der har fået direkte besked på mail.

På bestyrelsens vegne

Jens