Velkommen til 2022!

Det har på mange måder været et usædvanligt – og så alligevel et næsten almindeligt år. Vi har i dén grad fået trykprøvet vores kapacitet; mange af jer har brugt coronaåret på nettet. Normalen er nu, at vores net håndterer et samlet download på 3-4 TB i døgnet. Alle medlemmer har siden udgangen af 2020 øget deres individuelle download med mellem 32% og 233%. Samtidig har bestyrelsen da også i forbindelse med den årlige evaluering på vores budget- og strategiseminar kunnet konkludere, at de nedbrud og den ustabilitet, I har måttet opleve, i det store og hele har haft udspring i strømnedbrud eller varslede reparationer og opgraderinger.

Vi er dog pinligt bevidst om, at vi fortsat skylder lidt på den lovede opgradering af nettet for de sidste ca. 5% af medlemmerne. Det var planen, at vi skulle være fuldført opgraderingen inden udgangen af 2021. Vores ”problem” er den succes, vores trofaste samarbejdspartner har oplevet; de har simpelthen haft så mange opgaver, at vi har måttet se os nedprioriteret – der er dog lovet bod og bedring. Så vi satser på, at vores medlemmer på Korupmasten og Frederiksallé kan komme op i fart gerne allerede i de første par måneder af i år. Dermed har alle mulighed for frit valg mellem tre hastigheder. Følg gerne med her på hjemmesiden, find informationer om jeres betaling på brugerprotalen og send os evt. en mail med idéer til tiltag og forbedringer. Vi – teknikere, bestyrelse og frivillige i Egnsnettet – vil gøre vores bedste for at alle får et:

Godt nytår – og godt netår!