Varsel om netarbejde søndag d.25.4.

Vores fiberleverandør laver service på deres fiber på Sjælland, og det påvirker vores fiber i Feldballe.

Arbejdet udføres søndag d.25.4. fra kl. 1 om natten til kl. 6 om morgenen. Forventet nedetid er ca. 2×5 minutter i tidsrummet.

Arbejdet berører vores medlemmer i Feldballe og Tåstrup.