Tæt trafik på Følle Strand

Sommerferie = mange gæster i sommerhusene = meget stort træk på vores nuværende udstyr, der derfor nu belastes maksimalt. En del brugere oplever den (for) tætte trafik i elektronikken som tøvende net.

Vi arbejder i to spor for at give alle en bedre netforbindelse: 1) Den hurtige, men midlertidige løsning, hvor vi lader softwaren prioritere stabilitet lidt højere end hastighed og 2) Den varige løsning med ny hardware, som indbefatter etablering af flere sendepunkter i området, samt opdatering af udstyret i masten og i de områder, hvor vi har problemer med frekvensforstyrrelser. Løsning 2 er desværre først noget, vi kan være helt i mål med efter sommerferien.