Strømsvigt på vores fiberforbindelse.

Nianet har konstateret et strømsvigt i Østjylland, som har indflydelse på
NKA-026669 Århusvej 203 8570 Trustrup 172.29.178.78

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke give et estimat for hvornår fejlen er udbedret.

Når fejlen er lokaliseret tager det erfaringsmæssigt 2-3 timer at udbedre en kabelfejl.

Næste opdatering vil blive udsendt kl. 13:00

Nianet beklager de gener, som dette medfører.

Fejlen i EL-nettet, som påvirkede jeres kredsløb er udbedret. kl. 11:55