Oppetid 1.-4. kvartal 2021

Billedet viser oppetiden for udstyret i vores backbone, dvs. hele nettet med alt udstyr i alle sendemasterne.

De fleste store ‘hak’ i grafen skyldes eksterne strømsvigt, planlagte og varslede arbejder med opgradering af udstyret i vores master og hos vores fiberleverandør.

Perioden, hvor grafen mangler, skyldes et koks i vores registreringssoftware. Se evt. hele historikken her på driftsinfo, hvis du vil se, hvad der skete i løbet af året og i perioden uden graf.