Nettet kan pt. være presset i dag- og aftentimerne

Som bekendt betyder corona-situationen, at der er rigtig mange, der arbejder hjemmefra og vi kan se en markant stigning i trafikken (40-50%) på vores hovedfiber – den kan heldigvis sagtens klare trafikken. Men stigningen betyder, at der nogle steder ude i vores trådløse net (navnlig der, hvor vi endnu ikke er færdige med opgraderingen, jf. vores strategi) vil opstå flaskehalse. Flaskehalsene kan opleves som tøvende net og/eller som lavere hastighed end normalt. Vi kan eksempelvis se, at der er problemer på Følle Strand.

Vi fortsætter arbejdet med forbedring og udbygning af nettet som planlagt og vi benytter erfaringerne fra de seneste dage til at prioritere de steder, hvor det hjælper flest.

OBS: De kommende dage forsøger vi os med nogle midlertidige løsninger på udvalgte steder. Vi vil bl.a. forsøge at omprogrammere noget af udstyret og det er derfor meget vigtigt, at du ikke slukker for din modtager.

Du kan se Egnsnettets strategi ved at klikke på dette link: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/02/Strategi-2019-GF-vedtaget.pdf

Under nyheder her på hjemmesiden kan du se, hvor langt vi er kommet med forbedringerne.