Mere godt nyt

Vi benytter den veloverståede generalforsamling som anledning til at fortsætte info-rækken her i nyhedsrubrikken. Nedenfor kan du læse et sammendrag af referatet.

Vi kan konstatere, at vi allerede nu har indfriet flere af de væsentligste mål i vores 5-års strategi. Nettet er nu så stærkt, at vi siden februar i år har kunnet tilbyde næsten alle, der måtte ønske det op til 40-100 Mbit. Det mener vi selv er en god nyhed set i forhold til strategiens endemål om mindst 40-60 Mbit i 2023.

Vi har fornyet store dele af det tekniske udstyr i masterne og hos mange af brugerne. I 2019 brugte vi således omkring ½ mio. kr. på udstyr og ekstern bistand, men samtidig leverede vores 10 frivillige også omkring 4000 arbejdstimer, hvilket svarer til ca. 2 fuldtidsstillinger.

Forbedringerne kan ses på forbruget. Over de seneste 16 måneder har 50% af medlemmerne øget forbruget med mere end 400%. Hvis vi ser på 80% af medlemmerne, er forbruget øget med mere end 120% i samme periode.

Pt. har knapt 100 af de 650 medlemmer benyttet sig af få højere hastighed end de 10-20 Mbit, som er standard. Halvdelen heraf har nu 40-100 Mbit for 160 kr./md.

Vores nye software, der både styrer nettet og vores medlemsadministration, er hurtigt blevet et uundværligt redskab i vores daglige arbejde – og så er det oven i købet gratis shareware, der bruges globalt og løbende forbedres af andre glade it-nørder et sted derude i skyen. Softwaren overvåger nettet og kan levere statistik om driftsikkerheden. Vi udgiver derfor en gang hvert kvartal under driftsinfo en graf, som viser en oppe-tid med en næsten flad kurve tæt på 100%. Softwarens medlemsdel har også givet os muligheden for at lave brugerportalen (adgang via knap her på hjemmesiden), hvor du kan logge ind og bl.a. se dine betalinger, fakturaer, dit forbrug og din kommunikation med os i eventuelle supportsager.

Der er for første gang i foreningens historie udarbejdet et revideret årsregnskab. Bogføring og regnskab er overgået til statsaut. revisor. De centrale tal fra det reviderede årsregnskab er: Årets resultat viser et planlagt minus på 301.324,- kr. (i 2018 et plus på 63.080,- kr.). Egenkapital: 1.513.874,- kr. (2018: 1.815.198,- kr.) og balance: 1.697.254,- kr. (2018: 1.911.069,- kr.).

Der er mange flere detaljer om økonomi, teknik og generelt om vores arbejde her på hjemmesiden under generalforsamling hvor du bl.a. kan finde referat fra generalforsamlingen, bestyrelsens beretning, regnskab for 2019, budget for 2020 og den opjusterede strategi for 2018-2023.

På generalforsamlingen var der udskiftning på to af pladserne i den 7 mand store bestyrelse. Sekretær og kasserer havde valgt at udtræde efter begge at have ydet vigtige og meget værdsatte indsatser i foreningen – stor tak til Tove og Carl. Ud over de to nye ansigter i bestyrelsen kan Egnsnettet byde velkommen til en ny førstesuppleant – velkommen til Lene, Bjarne og Svend.

Den delvist fornyede bestyrelse fortsætter 2020 med samme kurs og samme fart. Vi glæder os allerede til at aflægge beretning på næste generalforsamling i marts 2021.