Elarbejde

I forbindelse med elarbejde er strømmen til vores sender på golfbanen afbrudt mandag 8.februar fra kl. 08 til kl. 12. Det betyder at vores internet ikke fungerer i dette tidsrum. Desværre har Egnsnettet ikke fået denne besked på forhånd, så vi kunne orientere vores medlemmer.

Kl. 10:32 kører det igen. Hvis du stadig ikke har net skal du genstarte ved at tage strømmen fra vores udstyr på strømforsyningen, vent 1 minut og sæt strøm til igen. Genstart også din egen router derefter.