Indkomne forslag til dagsordenens punkt 5

Der er indkommet ét forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har de sidste 5 år arbejdet efter den strategi, der blev godkendt på generalforsamlingen i 2018. Strategien er løbende blevet evalueret og justeret på den årlige generalforsamling. Strategiens mål forventes nået i løbet af 2022 og der er derfor behov for igen at udstikke en retning for bestyrelsens overordnede mål for de kommende år.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen vedtager følgende tekst:

Bestyrelsen udarbejder et forslag til ny strategi gældende fra 2023. Forslaget fremlægges på generalforsamlingen i 2023.