Indkomne forslag til dagsordenens punkt 5

Der er indkommet ét forslag fra bestyrelsen vedr. evaluering og justering af strategi for Egnsnettet 2018-2023:

Bestyrelsen foreslår justering af teksten om ydelse.

Nuværende tekst: Internet med mindst 40-60 Mb, så der eksempelvis kan streames tv problemfrit

Forslag til ny formulering: Internet med mindst 10-100 Mb, så der eksempelvis kan streames tv problemfrit


Se den nugældende strategi her: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/08/Strategi-2020-GF-vedtaget.pdf