Hvis du får besked om, at din netadgang er blevet suspenderet….

….skyldes det, at vi ikke har modtaget betaling rettidigt. Alle, der har betalt, behøver derfor ikke at læse videre her.

Senest 6 dage efter betalingsfristen (det var 1.7.) bliver internetadgangen suspenderet automatisk for de medlemmer, der ikke har betalt.

Hvis netadgangen er blevet suspenderet, kan man ikke bruge nettet som sædvanligt. Man ser kun ét skærmbillede i sin browser. Det fortæller til gengæld, hvad man skal gøre for at få net igen.

Hvis man har fået suspenderet sin netadgang, fordi man ikke har betalt rettidigt, har man også fået en mail, der ligesom skærmbilledet forklarer, hvad man skal gøre for at få net igen.