Generalforsamling 2021

Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er på plads. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d.21.9. kl. 19:30. Dagsorden mv. kommer sammen med den formelle indkaldelse.