Et par skridt nærmere målet

På generalforsamlingen i marts 2018 vedtog vi en strategi for vores udvikling 5 år frem. Strategien, der blev justeret på sidste generalforsamling, har som mål, at vi får større kapacitet, stabilitet og driftssikkerhed, så alle eksempelvis kan streame tv problemfrit. Endemålet er, at vi kan tilbyde 40-60 MB til dem, der mener at have behov for det.

Det første 1½ år siden vedtagelsen af strategien er primært blevet brugt på at øge stabiliteten og driftssikkerheden. Første skridt bestod i en grundlæggende omlægning af måden vores net var styret på og blev gennemført i sommeren 2018. Det seneste år har vi opgraderet en del hardware i vores master og indført ny software til styring og overvågning af nettet. Samtidig har vi også taget ny software til medlemsadministration og betalinger i brug.

Forbedringerne kan helt konkret ses på, at trafikken på vores hovedfiber nu nærmer sig en tredobling siden august 2018. Forbedringerne har også betydet, at en del medlemmer i perioder har oplevet hastigheder på 50-90 MB, men det har samtidig betydet mindre hastighed for medlemmer med svagere signal. Som det seneste har vi derfor ind til videre begrænset maks-hastigheden for alle for dermed at ‘demokratisere’ nettet, så der nu er en mere jævn fordeling, hvor de fleste med et god justering af deres modtager vil kunne streame tv problemfrit (info om, hvordan man finjusterer sin modtager kommer senere) .

Når både software og hardware er klar, er det planen igen at skrue op for hastigheden for dem, der har behov for det. Tanken er at lave forskellige medlemspakker, hvor pris og hastighed følges ad. Medlemmer, der vil betale for det og som har behov for eksempelvis 50 eller 90MB, vil kunne få det til en højere pris. Men de fleste forventes at kunne fortsætte med 20MB til den nuværende lave pris på 100,- kr./md.

Men ind til videre fortsætter vi bestræbelserne med at øge stabiliteten, så vi for eksempel ikke oplever, at nettet går ned på grund af kortere strømsvigt i forbindelse med tordenvejr.

Vi vil fortsætte med at orientere om udviklingen her på hjemmesiden under nyheder og til de årlige generalforsamlinger.