Ændring af abonnementsvilkårene – pris for teknisk hjælp

Fremover vil Egnsnettets teknikere kunne hjælpe med installering af modtager og med fejlfinding og optimering af medlemmernes egen hardware. De løser opgaverne i deres fritid, og vores responstid kan derfor være op til 3 uger efter din henvendelse. Prisen er 150,- kr./time.

Prisen er sat ind i punkt 1B i abonnementsvilkårene. Vi har samtidig samlet alle priser og gebyrer i dette punkt for at lette overblikket. De nye abonnementsvilkår træder i kraft i dag. Der er er ikke lavet andre ændringer.

Ordningen med servicetjek med ekstern leverandør fortsætter uændret.