Nyheder

Betaling første gang på den nye måde

I dag, mandag, sendte vi en mail ud til alle for at minde om betalingsfristen for den første mail-opkrævning. Der var to formål med mailen.

Det primære formål var at sikre, at så få som muligt skulle komme til at opleve automatisk (men midlertidig) lukning for nettet, fordi man ikke har betalt til tiden. Mailen var ikke en generel rykker til alle og dem, der har betalt skal ikke foretage sig mere.

Det andet formål med mailen var at invitere alle til at besøge vores nye bruger-sted, hvor man kan logge på og se sine betalinger og adresseoplysninger m.m. Stedet kan også bruges til at oprette og følge en supportsag og kommunikere med vores teknikere, hvis man har individuelle problemer med sin netforbindelse. Der er flere faciliteter, så bare kig dig om. Og bare rolig – vi har kun de oplysninger, du selv har forsynet os med og vi giver dem ikke videre til tredjepart. Oplysningerne anvendes kun til medlemsadministration og til vores interne kommunikation i overensstemmelse med Egnsnettets vedtægter.

Ny betalingsmåde

Bestyrelsen har besluttet, at vi ophører med opkrævning via PBS. I stedet vil du fremover modtage regningen via mail.

Årsagen er de stigende omkostninger til PBS samt vores mulighed for bedre styring af opkrævninger og især restancer. Endvidere reducerer vi dermed det store manuelle arbejde med bogholderi. Med over 600 betalende medlemmer er det nødvendigt.

Du modtager derfor første gang opkrævning for dit internet på den nye måde. Vi håber, at du vil tage godt imod det og de nye muligheder, det samtidig giver dig.

Opkrævningen gælder 3. kvartal 2019 samt evt. gæld siden 1.januar 2019. Forfaldsdato er 1. juli. Hvis der ikke er registrert nogen indbetaling 6 dage efter forfald lukkes din internet forbindelse.

Du skal betale via netbank eller gennem dit pengeinstitut, akkurat som du gør med andre regninger. Fakturaen har kortart 71 som du skal bruge ved betalingen.

Du kan vælge at betale for flere kvartaler ad gangen, selvom den faktura du har fået nu kun dækker den førstkommende periode. Såfremt du vil betale for et helt år, skal du således indbetale kr. 1.200,- Bemærk, at du vil modtage faktura hvert kvartal, men som ”0-faktura” uden opkrævning, såfremt du har ”penge på kontoen”.

Hvad sker der, hvis du ikke betaler rettidigt?

Systemet er sat op til, at der lukkes for din internetadgang, hvis betalingsfristen overskrides. Dette vil vises som en besked på din skærm.

Hvad gør du så?

Den besked, du modtager på din skærm, indeholder en detaljeret vejledning til, hvordan du får midlertidig netadgang. Du vil selv kunne genåbne din adgang, dog kun for 24 timer. Hermed bliver det muligt for dig at foretage betaling. Bemærk, at denne mulighed kun gives én gang.

Hvad sker der, hvis du undlader at betale?
Så lukkes din adgang permanent. Åbning kan kun ske via foreningens bogholderi og forudsætter betaling af al forfalden gæld. Der vil samtidigt blive opkrævet 75 kr. i gebyr på næste faktura for genåbning.

Hvis du ikke har modtaget denne tekst sammen med faktura på mail skal du kontakte os via kontakt formularen: KLIK HER

Nye abonnementsvilkår

Vi har lavet nogle mindre ændringer i vores abonnementsvilkår.

Årsagen er, at vi snart overgår til nyt regnskabssystem og ny betalingsmåde. Samtidig giver ny medlemssoftware en teknisk enkel og let administrérbar mulighed for at lukke for netforbindelsen til medlemmer, der er bagud med betalingen. Det bliver heldigvis også enkelt og hurtigt at lukke op igen, når betaling er sket.

Bestyrelsen har d.17.6. besluttet, at gebyret for manglende betaling (75,- kr.) nu nævnes flere steder i abonnementsvilkårene.

Nærmere information følger her på siden og på mail til alle.

Mail indsamling

Vi er i gang med at indsamle friske data på jer brugere. Har vi har sendt dig besked ved at prompte din skærm med besked om at du skal sende os Navn, adresse hvor sender sidder, mailadresse og mobiltelefon nummer. Så skal du til tasterne. Du kan udskyde lukning af nettet i 24 timer ved at trykke på knappen i bunden på din skærm. Når vi har dine oplysninger taster vi og når det er gjort åbner dit net igen. Planen er at din besked skal sendes på www.kontakt@egnsnettet.dk Men hvis du ikke har mulighed herfor må du undtagelsesvis sende en sms med dine data, du behøver så ikke ID

Vedr. @egnsnet.dk, @roendesnet.dk og @djursnet.dk mail adresser

Surftown som tidligere har haft vores mail server er blevet overtaget af andet firma. dette betyder at indstillinger til din @djursnet.dk,
@egnsnet.dk eller @Roendesnet.dk mail har ændret sig.

Hvis du fortsætter med at bruge en af ovenstående mail adresser skal du være opmærksom på at der er en begrænsning på opbevaring af mail på 2 GB, så en hvis oprydning er nødvendig.

Vi vil fremadrettet ikke oprette mail på vores domæner til nye brugere og anbefaler brugere med en af disse mail adresser, at få lavet en ny adresse på f.eks gmail.com, da vi ikke servicere mail opsætninger fremadrettet.

dem der har en @djursnet.dk, @djursnet.dk eller @roendesnet.dk mail på nuværende tidspunkt vil kunne følge guiden her under til opsætning i mail program eller bruge web-mailen ved at trykke på knappen nederst i opslaget.


Opsætning af mail

Dette er en guide til værdierne man typisk skal bruge for at opsætte e-mail i ethvert mail program.

Følgende værdier er gældende for disse felter:

Server til indgående post

Den indgående server er mail.egnsnet.dk / mail.roendesnet.dk /
mail.djursnet.dk . Porten for indgående server POP3 er 110, og porten for IMAP er 143 – der kan forbindes med TLS.

Brugernavn til indgående post

Brugernavnet er altid hele din e-mail adresse, Det kunne fx. være mail@roendesnet.dk

Server til udgående post

Vores udgående server heddersmtp.egnsnet.dk / smtp.roendesnet.dk /
smtp.djursnet.dk . Du kan bruge port 25, 8080, 2525 og 587 til at sende igennem den – Port 587 virker oftest. Der kan forbindes med TLS.

Hvis du bruger smtp.egnsnet.dk / smtp.roendesnet.dk / smtp.djursnet.dk , skal du samtidig sætte flueben i “Server til udgående post kræver godkendelse”, altså logge på den udgående server med brugernavn og adgangskode. Se vores andre support indlæg for mere information.

Brugernavn og adgangskode til udgående post

Brugernavn og adgangskode til udgående server er den samme som til indgående server. Dvs. din e-mail adresse og adgangskoden hertil.


Servicetelefonen skifter gear.

Der er åben for sms 24/7, men der er ikke længere daglig telefontid. I stedet svarer vi på sms inden for et døgn. Målet er at vi har løst problemet inden for to døgn. Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil vi have forklaret, hvad årsagen er og så vidt muligt givet en bud på, hvornår en løsning kan forventes.

Ændringen skyldes, at vi den senere tid generelt har oplevet et fald i antallet af henvendelser, ligesom vi har oplevet få telefonopkald og langt flest henvendelser på sms.

Nummeret er det samme: 30829002.

Bestyrelsen