Nyheder

Generalforsamling 2020

Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er på plads. Så sæt kryds i kalenderen d.23.3. kl. 19:00. Dagsorden ifølge vedtægterne (§ 5.8). Meddelelse om sted kommer inden længe sammen med den formelle indkaldelse.

Vi sætter farten op – men det er stadig meget billigt!

Nettet i Thorsager, Tirstrup, Balle og Følle strand er nu klar til, at vi kan tilbyde tre forskellige abonnementstyper til medlemmerne i disse områder.

Standard:      mellem 10 og 20 Mbit for 100,- kr. pr. md.

Mellem:        mellem 20 og 40 Mbit for 130,- kr. pr. md.

Høj:               mellem 40 og 100 Mbit for 160,- kr. pr. md.

Hastighederne gælder både up-og download.

Hvis du vil have mere fart på dit net, skal du blot sende en mail til support@egnsnettet.dk med besked om, hvilket abonnement du ønsker. Ændringen træder i kraft fra og med næste kvartal og koster 125,- kr. i engangsgebyr, når du selv henter og monterer udstyret. Det koster et engangsgebyr på 1.200,- kr., hvis du skal have mere fart straks inkl. montering. Den nye månedspris vil blive faktureret fra og med næste kvartal.

Hvis du vælger at skifte til højere hastighed, skal du nok have monteret en ny modtager/antenne. Bemærk, at det nye udstyr kun kan fungere, hvis der er helt frit sigte til vores sendemast.

Hvis du vil fortsætte med din nuværende hastighed, skal du ikke foretage dig noget.

Alle vil få muligheden for hurtigere net. Vi håber at være færdige med hele nettet i løbet af et års tid. Medlemmer, der ikke bor i Thorsager, Tirstrup, Balle og Følle strand vil naturligvis få samme tilbud, så snart vi er klar til det. Men du er velkommen til at kontakte os for at høre, om det er muligt på din adresse allerede nu. Nærmere info følger her på hjemmesiden og på mail.

Nye abonnementsvilkår

Vi er begyndt at udbyde forskellige hastigheder til forskellige priser i udvalgte områder og vi har derfor indsat de nye priser i abonnementsvilkårene.

Prisen er uændret 100,- kr. pr. md., for medlemmer, der ikke selv henvender sig og beder om større hastighed.

For mere info: se den anden nyhed her på siden om at vi sætter farten op.

Godt nyt(år)!

I juni orienterede vi her i nyheder under overskriften ’Et par skridt nærmere målet’ om vores arbejde med at forbedre nettet. Et halvt år er gået og vi benytter årsskiftet til at fortælle lidt om, hvor langt vi er nået og hvad vi har planer om.

Generelt er teknik og software forbedret markant og medlemmernes samlede dataforbrug er i takt hermed steget med 30% i 2. halvår 2019. Næsten alle medlemmer har øget deres dataforbrug og mere end halvdelen har nu et dataforbrug, der er 2-10 gange større end i marts 2019.

Vi fortsætter med at øge driftssikkerheden i det nye år. Vi lægger ud med at afkorte signalvejen mellem vores fiber i Rønde og senderne i Vrinners, Grønfeldt, Kejlstrup, Egens og L. Jørgensens Allé. Vi reducerer antallet af trådløse links fra 5 til 3, og det skulle gerne give mere stabil ydelse til de ca. 140 medlemmer i denne del af nettet.

Som lovet kommer vi også til at kunne tilbyde højere hastighed til medlemmer, der har brug for det. Muligheden for differentieret pris/ydelse kommer i takt med at nettet bliver opdateret og klar til den øgede trafik. Vi er klar i Thorsager, Tirstrup og Balle, hvor vi starter i februar eller marts. Vi tager én by ad gangen, så vores frivillige teknikere kan følge med. Info om pris og hastighed følger her på hjemmesiden og direkte til de berørte medlemmer.

2020 vil efter planen også byde på forbedringer af hjemmeside, brugerportal og servicemuligheder.

Godt nytår!

Sættenissen

Sættenissen har været på spil. Vi har i dag udsendt faktura for 1. kvartal 2020, og i følgebrevet står betalingsfrist til 1/10 det er FORKERT fristen er 1.januar eller førstkommende bankdag.

Hvis din netadgang er blevet suspenderet…..

….skyldes det, at vi ikke har modtaget din betaling rettidigt. Alle, der har betalt, behøver derfor ikke at læse videre her.

Senest 6 dage efter betalingsfristen (det var 1.10.) bliver internetadgangen suspenderet automatisk for de medlemmer, der ikke har betalt.

Hvis netadgangen er blevet suspenderet, kan man ikke bruge nettet som sædvanligt. Man ser kun ét skærmbillede i sin browser. Det fortæller til gengæld, hvad man skal gøre for at få net igen.

Hvis man har fået suspenderet sin netadgang, fordi man ikke har betalt rettidigt, har man også fået en mail, der ligesom skærmbilledet forklarer, hvad man skal gøre for at få net igen.

Der skal betales et gebyr på 75,- kr., hvis man har fået suspenderet sin netadgang på grund af for sen betaling. Beløbet opkræves sammen med næste ordinære kvartals-faktura.

Faktura for 4. kvartal

Der er i dag d. 17/9-2019 blevet udsendt faktura til alle medlemmer for 4. kvartal.

Dem der har indbetalt for mere end et kvartal ved sidste indbetaling vil kunne se på fremsendte faktura at den er betalt og se evt. tilgodehavende på kontoen.

OBS! Har du ikke modtaget en faktura i dag.

  1. Tjek din spam/reklame mappe i din mail-boks.
  2. Send en mail til bogholder@roendesnet.dk sikre dig at opgive den mail du ønsker at modtage faktura på samt Navn og Adresse.

Et par skridt nærmere målet

På generalforsamlingen i marts 2018 vedtog vi en strategi for vores udvikling 5 år frem. Strategien, der blev justeret på sidste generalforsamling, har som mål, at vi får større kapacitet, stabilitet og driftssikkerhed, så alle eksempelvis kan streame tv problemfrit. Endemålet er, at vi kan tilbyde 40-60 MB til dem, der mener at have behov for det.

Det første 1½ år siden vedtagelsen af strategien er primært blevet brugt på at øge stabiliteten og driftssikkerheden. Første skridt bestod i en grundlæggende omlægning af måden vores net var styret på og blev gennemført i sommeren 2018. Det seneste år har vi opgraderet en del hardware i vores master og indført ny software til styring og overvågning af nettet. Samtidig har vi også taget ny software til medlemsadministration og betalinger i brug.

Forbedringerne kan helt konkret ses på, at trafikken på vores hovedfiber nu nærmer sig en tredobling siden august 2018. Forbedringerne har også betydet, at en del medlemmer i perioder har oplevet hastigheder på 50-90 MB, men det har samtidig betydet mindre hastighed for medlemmer med svagere signal. Som det seneste har vi derfor ind til videre begrænset maks-hastigheden for alle for dermed at ‘demokratisere’ nettet, så der nu er en mere jævn fordeling, hvor de fleste med et god justering af deres modtager vil kunne streame tv problemfrit (info om, hvordan man finjusterer sin modtager kommer senere) .

Når både software og hardware er klar, er det planen igen at skrue op for hastigheden for dem, der har behov for det. Tanken er at lave forskellige medlemspakker, hvor pris og hastighed følges ad. Medlemmer, der vil betale for det og som har behov for eksempelvis 50 eller 90MB, vil kunne få det til en højere pris. Men de fleste forventes at kunne fortsætte med 20MB til den nuværende lave pris på 100,- kr./md.

Men ind til videre fortsætter vi bestræbelserne med at øge stabiliteten, så vi for eksempel ikke oplever, at nettet går ned på grund af kortere strømsvigt i forbindelse med tordenvejr.

Vi vil fortsætte med at orientere om udviklingen her på hjemmesiden under nyheder og til de årlige generalforsamlinger.

Ups – der var en fejl i reg.nr.

Der er sket én af de fejl, som ikke må ske: I teksten, der fortæller, hvad man skal gøre i tilfælde af suspension pga. manglende betaling er der skrevet et forkert reg.nr. på vores konto.

Det korrekte reg.nr. er 9354 (og kontonummer er 0000 113789).

Vi beklager meget.

Hvis du får besked om, at din netadgang er blevet suspenderet….

….skyldes det, at vi ikke har modtaget betaling rettidigt. Alle, der har betalt, behøver derfor ikke at læse videre her.

Senest 6 dage efter betalingsfristen (det var 1.7.) bliver internetadgangen suspenderet automatisk for de medlemmer, der ikke har betalt.

Hvis netadgangen er blevet suspenderet, kan man ikke bruge nettet som sædvanligt. Man ser kun ét skærmbillede i sin browser. Det fortæller til gengæld, hvad man skal gøre for at få net igen.

Hvis man har fået suspenderet sin netadgang, fordi man ikke har betalt rettidigt, har man også fået en mail, der ligesom skærmbilledet forklarer, hvad man skal gøre for at få net igen.