Nyheder

Faktura for 4. kvartal

Der er i dag d. 17/9-2019 blevet udsendt faktura til alle medlemmer for 4. kvartal.

Dem der har indbetalt for mere end et kvartal ved sidste indbetaling vil kunne se på fremsendte faktura at den er betalt og se evt. tilgodehavende på kontoen.

OBS! Har du ikke modtaget en faktura i dag.

  1. Tjek din spam/reklame mappe i din mail-boks.
  2. Send en mail til bogholder@roendesnet.dk sikre dig at opgive den mail du ønsker at modtage faktura på samt Navn og Adresse.

Et par skridt nærmere målet

På generalforsamlingen i marts 2018 vedtog vi en strategi for vores udvikling 5 år frem. Strategien, der blev justeret på sidste generalforsamling, har som mål, at vi får større kapacitet, stabilitet og driftssikkerhed, så alle eksempelvis kan streame tv problemfrit. Endemålet er, at vi kan tilbyde 40-60 MB til dem, der mener at have behov for det.

Det første 1½ år siden vedtagelsen af strategien er primært blevet brugt på at øge stabiliteten og driftssikkerheden. Første skridt bestod i en grundlæggende omlægning af måden vores net var styret på og blev gennemført i sommeren 2018. Det seneste år har vi opgraderet en del hardware i vores master og indført ny software til styring og overvågning af nettet. Samtidig har vi også taget ny software til medlemsadministration og betalinger i brug.

Forbedringerne kan helt konkret ses på, at trafikken på vores hovedfiber nu nærmer sig en tredobling siden august 2018. Forbedringerne har også betydet, at en del medlemmer i perioder har oplevet hastigheder på 50-90 MB, men det har samtidig betydet mindre hastighed for medlemmer med svagere signal. Som det seneste har vi derfor ind til videre begrænset maks-hastigheden for alle for dermed at ‘demokratisere’ nettet, så der nu er en mere jævn fordeling, hvor de fleste med et god justering af deres modtager vil kunne streame tv problemfrit (info om, hvordan man finjusterer sin modtager kommer senere) .

Når både software og hardware er klar, er det planen igen at skrue op for hastigheden for dem, der har behov for det. Tanken er at lave forskellige medlemspakker, hvor pris og hastighed følges ad. Medlemmer, der vil betale for det og som har behov for eksempelvis 50 eller 90MB, vil kunne få det til en højere pris. Men de fleste forventes at kunne fortsætte med 20MB til den nuværende lave pris på 100,- kr./md.

Men ind til videre fortsætter vi bestræbelserne med at øge stabiliteten, så vi for eksempel ikke oplever, at nettet går ned på grund af kortere strømsvigt i forbindelse med tordenvejr.

Vi vil fortsætte med at orientere om udviklingen her på hjemmesiden under nyheder og til de årlige generalforsamlinger.

Ups – der var en fejl i reg.nr.

Der er sket én af de fejl, som ikke må ske: I teksten, der fortæller, hvad man skal gøre i tilfælde af suspension pga. manglende betaling er der skrevet et forkert reg.nr. på vores konto.

Det korrekte reg.nr. er 9354 (og kontonummer er 0000 113789).

Vi beklager meget.

Hvis du får besked om, at din netadgang er blevet suspenderet….

….skyldes det, at vi ikke har modtaget betaling rettidigt. Alle, der har betalt, behøver derfor ikke at læse videre her.

Senest 6 dage efter betalingsfristen (det var 1.7.) bliver internetadgangen suspenderet automatisk for de medlemmer, der ikke har betalt.

Hvis netadgangen er blevet suspenderet, kan man ikke bruge nettet som sædvanligt. Man ser kun ét skærmbillede i sin browser. Det fortæller til gengæld, hvad man skal gøre for at få net igen.

Hvis man har fået suspenderet sin netadgang, fordi man ikke har betalt rettidigt, har man også fået en mail, der ligesom skærmbilledet forklarer, hvad man skal gøre for at få net igen.

Betaling første gang på den nye måde

I dag, mandag, sendte vi en mail ud til alle for at minde om betalingsfristen for den første mail-opkrævning. Der var to formål med mailen.

Det primære formål var at sikre, at så få som muligt skulle komme til at opleve automatisk (men midlertidig) lukning for nettet, fordi man ikke har betalt til tiden. Mailen var ikke en generel rykker til alle og dem, der har betalt skal ikke foretage sig mere.

Det andet formål med mailen var at invitere alle til at besøge vores nye bruger-sted, hvor man kan logge på og se sine betalinger og adresseoplysninger m.m. Stedet kan også bruges til at oprette og følge en supportsag og kommunikere med vores teknikere, hvis man har individuelle problemer med sin netforbindelse. Der er flere faciliteter, så bare kig dig om. Og bare rolig – vi har kun de oplysninger, du selv har forsynet os med og vi giver dem ikke videre til tredjepart. Oplysningerne anvendes kun til medlemsadministration og til vores interne kommunikation i overensstemmelse med Egnsnettets vedtægter.

Ny betalingsmåde

Bestyrelsen har besluttet, at vi ophører med opkrævning via PBS. I stedet vil du fremover modtage regningen via mail.

Årsagen er de stigende omkostninger til PBS samt vores mulighed for bedre styring af opkrævninger og især restancer. Endvidere reducerer vi dermed det store manuelle arbejde med bogholderi. Med over 600 betalende medlemmer er det nødvendigt.

Du modtager derfor første gang opkrævning for dit internet på den nye måde. Vi håber, at du vil tage godt imod det og de nye muligheder, det samtidig giver dig.

Opkrævningen gælder 3. kvartal 2019 samt evt. gæld siden 1.januar 2019. Forfaldsdato er 1. juli. Hvis der ikke er registrert nogen indbetaling 6 dage efter forfald lukkes din internet forbindelse.

Du skal betale via netbank eller gennem dit pengeinstitut, akkurat som du gør med andre regninger. Fakturaen har kortart 71 som du skal bruge ved betalingen.

Du kan vælge at betale for flere kvartaler ad gangen, selvom den faktura du har fået nu kun dækker den førstkommende periode. Såfremt du vil betale for et helt år, skal du således indbetale kr. 1.200,- Bemærk, at du vil modtage faktura hvert kvartal, men som ”0-faktura” uden opkrævning, såfremt du har ”penge på kontoen”.

Hvad sker der, hvis du ikke betaler rettidigt?

Systemet er sat op til, at der lukkes for din internetadgang, hvis betalingsfristen overskrides. Dette vil vises som en besked på din skærm.

Hvad gør du så?

Den besked, du modtager på din skærm, indeholder en detaljeret vejledning til, hvordan du får midlertidig netadgang. Du vil selv kunne genåbne din adgang, dog kun for 24 timer. Hermed bliver det muligt for dig at foretage betaling. Bemærk, at denne mulighed kun gives én gang.

Hvad sker der, hvis du undlader at betale?
Så lukkes din adgang permanent. Åbning kan kun ske via foreningens bogholderi og forudsætter betaling af al forfalden gæld. Der vil samtidigt blive opkrævet 75 kr. i gebyr på næste faktura for genåbning.

Hvis du ikke har modtaget denne tekst sammen med faktura på mail skal du kontakte os via kontakt formularen: KLIK HER

Nye abonnementsvilkår

Vi har lavet nogle mindre ændringer i vores abonnementsvilkår.

Årsagen er, at vi snart overgår til nyt regnskabssystem og ny betalingsmåde. Samtidig giver ny medlemssoftware en teknisk enkel og let administrérbar mulighed for at lukke for netforbindelsen til medlemmer, der er bagud med betalingen. Det bliver heldigvis også enkelt og hurtigt at lukke op igen, når betaling er sket.

Bestyrelsen har d.17.6. besluttet, at gebyret for manglende betaling (75,- kr.) nu nævnes flere steder i abonnementsvilkårene.

Nærmere information følger her på siden og på mail til alle.

Mail indsamling

Vi er i gang med at indsamle friske data på jer brugere. Har vi har sendt dig besked ved at prompte din skærm med besked om at du skal sende os Navn, adresse hvor sender sidder, mailadresse og mobiltelefon nummer. Så skal du til tasterne. Du kan udskyde lukning af nettet i 24 timer ved at trykke på knappen i bunden på din skærm. Når vi har dine oplysninger taster vi og når det er gjort åbner dit net igen. Planen er at din besked skal sendes på www.kontakt@egnsnettet.dk Men hvis du ikke har mulighed herfor må du undtagelsesvis sende en sms med dine data, du behøver så ikke ID

Vedr. @egnsnet.dk, @roendesnet.dk og @djursnet.dk mail adresser

Surftown som tidligere har haft vores mail server er blevet overtaget af andet firma. dette betyder at indstillinger til din @djursnet.dk,
@egnsnet.dk eller @Roendesnet.dk mail har ændret sig.

Hvis du fortsætter med at bruge en af ovenstående mail adresser skal du være opmærksom på at der er en begrænsning på opbevaring af mail på 2 GB, så en hvis oprydning er nødvendig.

Vi vil fremadrettet ikke oprette mail på vores domæner til nye brugere og anbefaler brugere med en af disse mail adresser, at få lavet en ny adresse på f.eks gmail.com, da vi ikke servicere mail opsætninger fremadrettet.

dem der har en @djursnet.dk, @djursnet.dk eller @roendesnet.dk mail på nuværende tidspunkt vil kunne følge guiden her under til opsætning i mail program eller bruge web-mailen ved at trykke på knappen nederst i opslaget.


Opsætning af mail

Dette er en guide til værdierne man typisk skal bruge for at opsætte e-mail i ethvert mail program.

Følgende værdier er gældende for disse felter:

Server til indgående post

Den indgående server er mail.egnsnet.dk / mail.roendesnet.dk /
mail.djursnet.dk . Porten for indgående server POP3 er 110, og porten for IMAP er 143 – der kan forbindes med TLS.

Brugernavn til indgående post

Brugernavnet er altid hele din e-mail adresse, Det kunne fx. være mail@roendesnet.dk

Server til udgående post

Vores udgående server heddersmtp.egnsnet.dk / smtp.roendesnet.dk /
smtp.djursnet.dk . Du kan bruge port 25, 8080, 2525 og 587 til at sende igennem den – Port 587 virker oftest. Der kan forbindes med TLS.

Hvis du bruger smtp.egnsnet.dk / smtp.roendesnet.dk / smtp.djursnet.dk , skal du samtidig sætte flueben i “Server til udgående post kræver godkendelse”, altså logge på den udgående server med brugernavn og adgangskode. Se vores andre support indlæg for mere information.

Brugernavn og adgangskode til udgående post

Brugernavn og adgangskode til udgående server er den samme som til indgående server. Dvs. din e-mail adresse og adgangskoden hertil.


Servicetelefonen skifter gear.

Der er åben for sms 24/7, men der er ikke længere daglig telefontid. I stedet svarer vi på sms inden for et døgn. Målet er at vi har løst problemet inden for to døgn. Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil vi have forklaret, hvad årsagen er og så vidt muligt givet en bud på, hvornår en løsning kan forventes.

Ændringen skyldes, at vi den senere tid generelt har oplevet et fald i antallet af henvendelser, ligesom vi har oplevet få telefonopkald og langt flest henvendelser på sms.

Nummeret er det samme: 30829002.

Bestyrelsen