Nyheder

Hurtigt net – hurtig hjælp

Vi har lavet en aftale med en ekstern leverandør, så man kan få hurtig hjælp mod betaling. Spørg supporten eller se priser og muligheder i abonnementsvilkårenes punkt 1.B, som vi netop har opdateret – klik her: http://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/04/Abonnementsvilkår2020-04-26.pdf

Som hidtil kan man vælge at få hjælp af vores frivillige teknikere og det er selvfølgelig stadig gratis.

Generalforsamlingen er udsat

Generalforsamlingen er udsat. Rønde Idrætscenter, hvor vi havde booket lokaler har lukket for alle aktiviteter ind til videre.

Nærmere inforation om ny dato følger her på hjemmesiden og på mail til alle medlemmer, når myndighederne giver ok til, at vi kan mødes på normal vis igen.

3 hastigheder – 3 priser

Vi kan nu tilbyde mere hastighed til dem, der har brug for det. Vi har tre forekellige abonnementstyper:

Standard:      10-20 Mbit for 100,- kr. pr. md.

Mellem:        20-40 Mbit for 130,- kr. pr. md.

Høj:               40-100 Mbit for 160,- kr. pr. md.

Hvis du vil have mere fart end det nuværende standardabonnement, skal du blot sende en mail til support@egnsnettet.dk med besked om, hvilket abonnement du ønsker. Ændringen træder i kraft fra og med næste kvartal og koster 125,- kr. i engangsgebyr, når du selv henter og monterer udstyret.

Hvis du vil have mere fart med det samme, og du selv monterer det nye udstyr er engangsgebyret 500,- kr. som bl.a dækker omkostninger til omprogrammering.

Det koster et engangsgebyr på 750,- kr., hvis du skal have mere fart straks inkl. montering. Den nye månedspris vil blive faktureret fra og med næste kvartal.

Hvis du vælger at skifte til højere hastighed, skal du nok have monteret en ny modtager/antenne. Bemærk, at det nye udstyr kun kan fungere, hvis der er helt frit sigte til vores sendemast.

Vores net er klar til at levere højere hastighed fra de fleste sendepunkter, men nogle steder vil man dog være nødt til at vente på at vi opgraderer udstyret i masten. Vi prioriterer opgraderingerne dér, hvor efterspørgslen efter mere speed er størst.

Hvis du vil fortsætte med din nuværende hastighed, skal du ikke foretage dig noget.

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling mandag d. 23.3. kl. 19:00 i lokale 1.04 på Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 4.2 og § 5.5

7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 5.5.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formand@egnsnettet.dk senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag fremlægges på hjemmesiden senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.

Der indkaldes hermed også til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling samme dag og sted, jf. vedtægternes § 8, fordi bestyrelsen forventer at fremsætte forslag om ændring af vedtægterne. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes umiddelbart efter afslutning af den ordinære generalforsamling.

hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling 2020

Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er på plads. Så sæt kryds i kalenderen d.23.3. kl. 19:00. Dagsorden ifølge vedtægterne (§ 5.8). Meddelelse om sted kommer inden længe sammen med den formelle indkaldelse.

Vi sætter farten op – men det er stadig meget billigt!

Nettet i Thorsager, Tirstrup, Balle og Følle strand er nu klar til, at vi kan tilbyde tre forskellige abonnementstyper til medlemmerne i disse områder.

Standard:      mellem 10 og 20 Mbit for 100,- kr. pr. md.

Mellem:        mellem 20 og 40 Mbit for 130,- kr. pr. md.

Høj:               mellem 40 og 100 Mbit for 160,- kr. pr. md.

Hastighederne gælder både up-og download.

Hvis du vil have mere fart på dit net, skal du blot sende en mail til support@egnsnettet.dk med besked om, hvilket abonnement du ønsker. Ændringen træder i kraft fra og med næste kvartal og koster 125,- kr. i engangsgebyr, når du selv henter og monterer udstyret. Det koster et engangsgebyr på 1.200,- kr., hvis du skal have mere fart straks inkl. montering. Den nye månedspris vil blive faktureret fra og med næste kvartal.

Hvis du vælger at skifte til højere hastighed, skal du nok have monteret en ny modtager/antenne. Bemærk, at det nye udstyr kun kan fungere, hvis der er helt frit sigte til vores sendemast.

Hvis du vil fortsætte med din nuværende hastighed, skal du ikke foretage dig noget.

Alle vil få muligheden for hurtigere net. Vi håber at være færdige med hele nettet i løbet af et års tid. Medlemmer, der ikke bor i Thorsager, Tirstrup, Balle og Følle strand vil naturligvis få samme tilbud, så snart vi er klar til det. Men du er velkommen til at kontakte os for at høre, om det er muligt på din adresse allerede nu. Nærmere info følger her på hjemmesiden og på mail.

Nye abonnementsvilkår

Vi er begyndt at udbyde forskellige hastigheder til forskellige priser i udvalgte områder og vi har derfor indsat de nye priser i abonnementsvilkårene.

Prisen er uændret 100,- kr. pr. md., for medlemmer, der ikke selv henvender sig og beder om større hastighed.

For mere info: se den anden nyhed her på siden om at vi sætter farten op.

Godt nyt(år)!

I juni orienterede vi her i nyheder under overskriften ’Et par skridt nærmere målet’ om vores arbejde med at forbedre nettet. Et halvt år er gået og vi benytter årsskiftet til at fortælle lidt om, hvor langt vi er nået og hvad vi har planer om.

Generelt er teknik og software forbedret markant og medlemmernes samlede dataforbrug er i takt hermed steget med 30% i 2. halvår 2019. Næsten alle medlemmer har øget deres dataforbrug og mere end halvdelen har nu et dataforbrug, der er 2-10 gange større end i marts 2019.

Vi fortsætter med at øge driftssikkerheden i det nye år. Vi lægger ud med at afkorte signalvejen mellem vores fiber i Rønde og senderne i Vrinners, Grønfeldt, Kejlstrup, Egens og L. Jørgensens Allé. Vi reducerer antallet af trådløse links fra 5 til 3, og det skulle gerne give mere stabil ydelse til de ca. 140 medlemmer i denne del af nettet.

Som lovet kommer vi også til at kunne tilbyde højere hastighed til medlemmer, der har brug for det. Muligheden for differentieret pris/ydelse kommer i takt med at nettet bliver opdateret og klar til den øgede trafik. Vi er klar i Thorsager, Tirstrup og Balle, hvor vi starter i februar eller marts. Vi tager én by ad gangen, så vores frivillige teknikere kan følge med. Info om pris og hastighed følger her på hjemmesiden og direkte til de berørte medlemmer.

2020 vil efter planen også byde på forbedringer af hjemmeside, brugerportal og servicemuligheder.

Godt nytår!

Sættenissen

Sættenissen har været på spil. Vi har i dag udsendt faktura for 1. kvartal 2020, og i følgebrevet står betalingsfrist til 1/10 det er FORKERT fristen er 1.januar eller førstkommende bankdag.

Hvis din netadgang er blevet suspenderet…..

….skyldes det, at vi ikke har modtaget din betaling rettidigt. Alle, der har betalt, behøver derfor ikke at læse videre her.

Senest 6 dage efter betalingsfristen (det var 1.10.) bliver internetadgangen suspenderet automatisk for de medlemmer, der ikke har betalt.

Hvis netadgangen er blevet suspenderet, kan man ikke bruge nettet som sædvanligt. Man ser kun ét skærmbillede i sin browser. Det fortæller til gengæld, hvad man skal gøre for at få net igen.

Hvis man har fået suspenderet sin netadgang, fordi man ikke har betalt rettidigt, har man også fået en mail, der ligesom skærmbilledet forklarer, hvad man skal gøre for at få net igen.

Der skal betales et gebyr på 75,- kr., hvis man har fået suspenderet sin netadgang på grund af for sen betaling. Beløbet opkræves sammen med næste ordinære kvartals-faktura.