Nyheder

Husk tilmelding til generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes onsdag d.12.8.2020 kl. 19:00 i Rønde Idrætscenter, i ’Pyramiden’, men husk, at det er nødvendigt med

tilmelding senest mandag d.3.8.2020 til support@egnsnettet.dk

Spam eller uønsket post.

I forbindelse med juli kvartals opkrævninger har supporten oplevet mange flere henvendelser vedr. manglende faktura modtagelse. Det er fortrinsvis fra hotmail brugere, så noget tyder på, at der er ændret på deres algoritmer, og derfor er mail fra os havnet i uønsket post, hos flere brugere, og kun hvis du dagligt tjekker uønsket post, vil du så se vores besked når vores mail havner der. Vi har afsendt faktura til alle d. 17 juni med forfald d. 1.juli. Når vi IKKE får vores mail retur, kan vi ikke se, at i som brugere, ikke modtager vores post.

Hvis du fremover vil undgå, at mail fra os havner i uønsket post, så skal du selv lave en indstilling i dit eget mailprogram, der gør at du fortæller din mail leverandør at du ØNSKER post fra os.

Vi har lavet en vejledning, så du kan gøre det rigtigt, så se på denne side under SUPPORT og ofte stillede spørgsmål. Og få det gjort så du undgår suspendering og en ekstra opkrævning på 75,- fordi du betaler for sent.

Det er ærgerligt for dig, og vi bruger en masse unødig tid med at hjælpe jer brugere videre.

Generalforsamlingen afholdes d.12.8.

Vi kan nu afholde generalforsamlingen i overensstemmelse med den oprindelige indkaldelse og det bliver

onsdag d.12.8.2020 kl. 19:00 på Rønde Idrætscenter i pyramiden

For at kunne afvikle generalforsamlingen forsvarligt i forhold til de covid-19 regler, der må være gældende på dagen, er det nødvendigt med en begrænsning på 50 deltagere og tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding senest mandag d.3.8.2020 til support@egnsnettet.dk

Vær opmærksom på, at din tilmelding kun gælder én person pr. medlemskab/husstand.

Hurtigt net – hurtig hjælp

Vi har lavet en aftale med en ekstern leverandør, så man kan få hurtig hjælp mod betaling. Spørg supporten eller se priser og muligheder i abonnementsvilkårenes punkt 1.B, som vi netop har opdateret – klik her: http://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/04/Abonnementsvilkår2020-04-26.pdf

Som hidtil kan man vælge at få hjælp af vores frivillige teknikere og det er selvfølgelig stadig gratis.

Generalforsamlingen er udsat

Generalforsamlingen er udsat. Rønde Idrætscenter, hvor vi havde booket lokaler har lukket for alle aktiviteter ind til videre.

Nærmere inforation om ny dato følger her på hjemmesiden og på mail til alle medlemmer, når myndighederne giver ok til, at vi kan mødes på normal vis igen.

3 hastigheder – 3 priser

Vi kan nu tilbyde mere hastighed til dem, der har brug for det. Vi har tre forekellige abonnementstyper:

Standard:      10-20 Mbit for 100,- kr. pr. md.

Mellem:        20-40 Mbit for 130,- kr. pr. md.

Høj:               40-100 Mbit for 160,- kr. pr. md.

Hvis du vil have mere fart end det nuværende standardabonnement, skal du blot sende en mail til support@egnsnettet.dk med besked om, hvilket abonnement du ønsker. Ændringen træder i kraft fra og med næste kvartal og koster 125,- kr. i engangsgebyr, når du selv henter og monterer udstyret.

Hvis du vil have mere fart med det samme, og du selv monterer det nye udstyr er engangsgebyret 500,- kr. som bl.a dækker omkostninger til omprogrammering.

Det koster et engangsgebyr på 750,- kr., hvis du skal have mere fart straks inkl. montering. Den nye månedspris vil blive faktureret fra og med næste kvartal.

Hvis du vælger at skifte til højere hastighed, skal du nok have monteret en ny modtager/antenne. Bemærk, at det nye udstyr kun kan fungere, hvis der er helt frit sigte til vores sendemast.

Vores net er klar til at levere højere hastighed fra de fleste sendepunkter, men nogle steder vil man dog være nødt til at vente på at vi opgraderer udstyret i masten. Vi prioriterer opgraderingerne dér, hvor efterspørgslen efter mere speed er størst.

Hvis du vil fortsætte med din nuværende hastighed, skal du ikke foretage dig noget.

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling mandag d. 23.3. kl. 19:00 i lokale 1.04 på Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 4.2 og § 5.5

7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 5.5.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formand@egnsnettet.dk senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag fremlægges på hjemmesiden senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.

Der indkaldes hermed også til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling samme dag og sted, jf. vedtægternes § 8, fordi bestyrelsen forventer at fremsætte forslag om ændring af vedtægterne. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes umiddelbart efter afslutning af den ordinære generalforsamling.

hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling 2020

Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er på plads. Så sæt kryds i kalenderen d.23.3. kl. 19:00. Dagsorden ifølge vedtægterne (§ 5.8). Meddelelse om sted kommer inden længe sammen med den formelle indkaldelse.

Vi sætter farten op – men det er stadig meget billigt!

Nettet i Thorsager, Tirstrup, Balle og Følle strand er nu klar til, at vi kan tilbyde tre forskellige abonnementstyper til medlemmerne i disse områder.

Standard:      mellem 10 og 20 Mbit for 100,- kr. pr. md.

Mellem:        mellem 20 og 40 Mbit for 130,- kr. pr. md.

Høj:               mellem 40 og 100 Mbit for 160,- kr. pr. md.

Hastighederne gælder både up-og download.

Hvis du vil have mere fart på dit net, skal du blot sende en mail til support@egnsnettet.dk med besked om, hvilket abonnement du ønsker. Ændringen træder i kraft fra og med næste kvartal og koster 125,- kr. i engangsgebyr, når du selv henter og monterer udstyret. Det koster et engangsgebyr på 1.200,- kr., hvis du skal have mere fart straks inkl. montering. Den nye månedspris vil blive faktureret fra og med næste kvartal.

Hvis du vælger at skifte til højere hastighed, skal du nok have monteret en ny modtager/antenne. Bemærk, at det nye udstyr kun kan fungere, hvis der er helt frit sigte til vores sendemast.

Hvis du vil fortsætte med din nuværende hastighed, skal du ikke foretage dig noget.

Alle vil få muligheden for hurtigere net. Vi håber at være færdige med hele nettet i løbet af et års tid. Medlemmer, der ikke bor i Thorsager, Tirstrup, Balle og Følle strand vil naturligvis få samme tilbud, så snart vi er klar til det. Men du er velkommen til at kontakte os for at høre, om det er muligt på din adresse allerede nu. Nærmere info følger her på hjemmesiden og på mail.

Nye abonnementsvilkår

Vi er begyndt at udbyde forskellige hastigheder til forskellige priser i udvalgte områder og vi har derfor indsat de nye priser i abonnementsvilkårene.

Prisen er uændret 100,- kr. pr. md., for medlemmer, der ikke selv henvender sig og beder om større hastighed.

For mere info: se den anden nyhed her på siden om at vi sætter farten op.