Nyheder

Godt nyt(år)!

I juni orienterede vi her i nyheder under overskriften ’Et par skridt nærmere målet’ om vores arbejde med at forbedre nettet. Et halvt år er gået og vi benytter årsskiftet til at fortælle lidt om, hvor langt vi er nået og hvad vi har planer om.

Generelt er teknik og software forbedret markant og medlemmernes samlede dataforbrug er i takt hermed steget med 30% i 2. halvår 2019. Næsten alle medlemmer har øget deres dataforbrug og mere end halvdelen har nu et dataforbrug, der er 2-10 gange større end i marts 2019.

Vi fortsætter med at øge driftssikkerheden i det nye år. Vi lægger ud med at afkorte signalvejen mellem vores fiber i Rønde og senderne i Vrinners, Grønfeldt, Kejlstrup, Egens og L. Jørgensens Allé. Vi reducerer antallet af trådløse links fra 5 til 3, og det skulle gerne give mere stabil ydelse til de ca. 140 medlemmer i denne del af nettet.

Som lovet kommer vi også til at kunne tilbyde højere hastighed til medlemmer, der har brug for det. Muligheden for differentieret pris/ydelse kommer i takt med at nettet bliver opdateret og klar til den øgede trafik. Vi er klar i Thorsager, Tirstrup og Balle, hvor vi starter i februar eller marts. Vi tager én by ad gangen, så vores frivillige teknikere kan følge med. Info om pris og hastighed følger her på hjemmesiden og direkte til de berørte medlemmer.

2020 vil efter planen også byde på forbedringer af hjemmeside, brugerportal og servicemuligheder.

Godt nytår!

Sættenissen

Sættenissen har været på spil. Vi har i dag udsendt faktura for 1. kvartal 2020, og i følgebrevet står betalingsfrist til 1/10 det er FORKERT fristen er 1.januar eller førstkommende bankdag.

Hvis din netadgang er blevet suspenderet…..

….skyldes det, at vi ikke har modtaget din betaling rettidigt. Alle, der har betalt, behøver derfor ikke at læse videre her.

Senest 6 dage efter betalingsfristen (det var 1.10.) bliver internetadgangen suspenderet automatisk for de medlemmer, der ikke har betalt.

Hvis netadgangen er blevet suspenderet, kan man ikke bruge nettet som sædvanligt. Man ser kun ét skærmbillede i sin browser. Det fortæller til gengæld, hvad man skal gøre for at få net igen.

Hvis man har fået suspenderet sin netadgang, fordi man ikke har betalt rettidigt, har man også fået en mail, der ligesom skærmbilledet forklarer, hvad man skal gøre for at få net igen.

Der skal betales et gebyr på 75,- kr., hvis man har fået suspenderet sin netadgang på grund af for sen betaling. Beløbet opkræves sammen med næste ordinære kvartals-faktura.

Faktura for 4. kvartal

Der er i dag d. 17/9-2019 blevet udsendt faktura til alle medlemmer for 4. kvartal.

Dem der har indbetalt for mere end et kvartal ved sidste indbetaling vil kunne se på fremsendte faktura at den er betalt og se evt. tilgodehavende på kontoen.

OBS! Har du ikke modtaget en faktura i dag.

  1. Tjek din spam/reklame mappe i din mail-boks.
  2. Send en mail til bogholder@roendesnet.dk sikre dig at opgive den mail du ønsker at modtage faktura på samt Navn og Adresse.

Et par skridt nærmere målet

På generalforsamlingen i marts 2018 vedtog vi en strategi for vores udvikling 5 år frem. Strategien, der blev justeret på sidste generalforsamling, har som mål, at vi får større kapacitet, stabilitet og driftssikkerhed, så alle eksempelvis kan streame tv problemfrit. Endemålet er, at vi kan tilbyde 40-60 MB til dem, der mener at have behov for det.

Det første 1½ år siden vedtagelsen af strategien er primært blevet brugt på at øge stabiliteten og driftssikkerheden. Første skridt bestod i en grundlæggende omlægning af måden vores net var styret på og blev gennemført i sommeren 2018. Det seneste år har vi opgraderet en del hardware i vores master og indført ny software til styring og overvågning af nettet. Samtidig har vi også taget ny software til medlemsadministration og betalinger i brug.

Forbedringerne kan helt konkret ses på, at trafikken på vores hovedfiber nu nærmer sig en tredobling siden august 2018. Forbedringerne har også betydet, at en del medlemmer i perioder har oplevet hastigheder på 50-90 MB, men det har samtidig betydet mindre hastighed for medlemmer med svagere signal. Som det seneste har vi derfor ind til videre begrænset maks-hastigheden for alle for dermed at ‘demokratisere’ nettet, så der nu er en mere jævn fordeling, hvor de fleste med et god justering af deres modtager vil kunne streame tv problemfrit (info om, hvordan man finjusterer sin modtager kommer senere) .

Når både software og hardware er klar, er det planen igen at skrue op for hastigheden for dem, der har behov for det. Tanken er at lave forskellige medlemspakker, hvor pris og hastighed følges ad. Medlemmer, der vil betale for det og som har behov for eksempelvis 50 eller 90MB, vil kunne få det til en højere pris. Men de fleste forventes at kunne fortsætte med 20MB til den nuværende lave pris på 100,- kr./md.

Men ind til videre fortsætter vi bestræbelserne med at øge stabiliteten, så vi for eksempel ikke oplever, at nettet går ned på grund af kortere strømsvigt i forbindelse med tordenvejr.

Vi vil fortsætte med at orientere om udviklingen her på hjemmesiden under nyheder og til de årlige generalforsamlinger.

Ups – der var en fejl i reg.nr.

Der er sket én af de fejl, som ikke må ske: I teksten, der fortæller, hvad man skal gøre i tilfælde af suspension pga. manglende betaling er der skrevet et forkert reg.nr. på vores konto.

Det korrekte reg.nr. er 9354 (og kontonummer er 0000 113789).

Vi beklager meget.

Hvis du får besked om, at din netadgang er blevet suspenderet….

….skyldes det, at vi ikke har modtaget betaling rettidigt. Alle, der har betalt, behøver derfor ikke at læse videre her.

Senest 6 dage efter betalingsfristen (det var 1.7.) bliver internetadgangen suspenderet automatisk for de medlemmer, der ikke har betalt.

Hvis netadgangen er blevet suspenderet, kan man ikke bruge nettet som sædvanligt. Man ser kun ét skærmbillede i sin browser. Det fortæller til gengæld, hvad man skal gøre for at få net igen.

Hvis man har fået suspenderet sin netadgang, fordi man ikke har betalt rettidigt, har man også fået en mail, der ligesom skærmbilledet forklarer, hvad man skal gøre for at få net igen.

Betaling første gang på den nye måde

I dag, mandag, sendte vi en mail ud til alle for at minde om betalingsfristen for den første mail-opkrævning. Der var to formål med mailen.

Det primære formål var at sikre, at så få som muligt skulle komme til at opleve automatisk (men midlertidig) lukning for nettet, fordi man ikke har betalt til tiden. Mailen var ikke en generel rykker til alle og dem, der har betalt skal ikke foretage sig mere.

Det andet formål med mailen var at invitere alle til at besøge vores nye bruger-sted, hvor man kan logge på og se sine betalinger og adresseoplysninger m.m. Stedet kan også bruges til at oprette og følge en supportsag og kommunikere med vores teknikere, hvis man har individuelle problemer med sin netforbindelse. Der er flere faciliteter, så bare kig dig om. Og bare rolig – vi har kun de oplysninger, du selv har forsynet os med og vi giver dem ikke videre til tredjepart. Oplysningerne anvendes kun til medlemsadministration og til vores interne kommunikation i overensstemmelse med Egnsnettets vedtægter.

Ny betalingsmåde

Bestyrelsen har besluttet, at vi ophører med opkrævning via PBS. I stedet vil du fremover modtage regningen via mail.

Årsagen er de stigende omkostninger til PBS samt vores mulighed for bedre styring af opkrævninger og især restancer. Endvidere reducerer vi dermed det store manuelle arbejde med bogholderi. Med over 600 betalende medlemmer er det nødvendigt.

Du modtager derfor første gang opkrævning for dit internet på den nye måde. Vi håber, at du vil tage godt imod det og de nye muligheder, det samtidig giver dig.

Opkrævningen gælder 3. kvartal 2019 samt evt. gæld siden 1.januar 2019. Forfaldsdato er 1. juli. Hvis der ikke er registrert nogen indbetaling 6 dage efter forfald lukkes din internet forbindelse.

Du skal betale via netbank eller gennem dit pengeinstitut, akkurat som du gør med andre regninger. Fakturaen har kortart 71 som du skal bruge ved betalingen.

Du kan vælge at betale for flere kvartaler ad gangen, selvom den faktura du har fået nu kun dækker den førstkommende periode. Såfremt du vil betale for et helt år, skal du således indbetale kr. 1.200,- Bemærk, at du vil modtage faktura hvert kvartal, men som ”0-faktura” uden opkrævning, såfremt du har ”penge på kontoen”.

Hvad sker der, hvis du ikke betaler rettidigt?

Systemet er sat op til, at der lukkes for din internetadgang, hvis betalingsfristen overskrides. Dette vil vises som en besked på din skærm.

Hvad gør du så?

Den besked, du modtager på din skærm, indeholder en detaljeret vejledning til, hvordan du får midlertidig netadgang. Du vil selv kunne genåbne din adgang, dog kun for 24 timer. Hermed bliver det muligt for dig at foretage betaling. Bemærk, at denne mulighed kun gives én gang.

Hvad sker der, hvis du undlader at betale?
Så lukkes din adgang permanent. Åbning kan kun ske via foreningens bogholderi og forudsætter betaling af al forfalden gæld. Der vil samtidigt blive opkrævet 75 kr. i gebyr på næste faktura for genåbning.

Hvis du ikke har modtaget denne tekst sammen med faktura på mail skal du kontakte os via kontakt formularen: KLIK HER

Nye abonnementsvilkår

Vi har lavet nogle mindre ændringer i vores abonnementsvilkår.

Årsagen er, at vi snart overgår til nyt regnskabssystem og ny betalingsmåde. Samtidig giver ny medlemssoftware en teknisk enkel og let administrérbar mulighed for at lukke for netforbindelsen til medlemmer, der er bagud med betalingen. Det bliver heldigvis også enkelt og hurtigt at lukke op igen, når betaling er sket.

Bestyrelsen har d.17.6. besluttet, at gebyret for manglende betaling (75,- kr.) nu nævnes flere steder i abonnementsvilkårene.

Nærmere information følger her på siden og på mail til alle.