Driftsinfo

Æblevej nede

Routeren til senderen på Æblevej er defekt, tekniker ser på det snarest.

Thorsager masten nede

Masteskabet er blevet vandfyldt, og udstyr beskadiget, vi arbejder med at få fat i nyt udstyr, og få det gamle udskiftet. Ingen tidshorisont, forhåbentlig kun nogle timer.

kl. 13,40 kører det igen. Tak for indsatsen til vores dygtige teknikere, som var villige til at afbryde deres ferie og ordne Thorsager. Nyt skab og udstyr monteret.

Små periodiske udfald på udstyret i Vrinners

Vi har periodiske ‘pakketab’ der oftest vil opleves som tøvende eller helt manglende net på op til ca. ½ minuts varighed. Problemet berører medlemmerne i Vrinners, Egens, Grønfeld, Kejlstrup, samt medlemmer på Korup-masten og senderen på L.Jørgensens Alle.

Årsagen er formentlig gamle/trætte kabler på udstyret i Vrinners. Renovering af alt udstyr i Vrinners er i forvejen øverst på vores liste og vi skifter så hurtigt som muligt, men flere af vores teknikere holder pt. ferie, så vi kan desværre ikke love udbedring i denne/næste uge.

Netarbejde 28.7. kl. 00-06 i Feldballe og Tåstrup

Vores netleverandør laver nødvendig service på vores fiber til Feldballe og opgraderer den tilhørende software. Arbejdet foregår fra midnat til kl. 6 om morgenen søndag d. 28.7. De forventer nedetid på op til 3 timer i tidsrummet.

Arbejdet berører kun vores medlemmer i Feldballe og Tåstrup.

Korupmasten

Linket fra Vrinners til Korupmasten kører ikke som det skal og det giver kortere udfald for de 16 medlemmer, der henter net fra Korupmasten. Vi arbejder på at finde en løsning så hurtigt som muligt.

Der arbejdes på linket til Korupmasten i løbet af fredagen (d.19.7.)

Nyt link er sat op mellem Korup og Vrinners d.26.7., så nu er det sidste renoveret efter lynet lavede ravage.

Tæt trafik på Følle Strand

Sommerferie = mange gæster i sommerhusene = meget stort træk på vores nuværende udstyr, der derfor nu belastes maksimalt. En del brugere oplever den (for) tætte trafik i elektronikken som tøvende net.

Vi arbejder i to spor for at give alle en bedre netforbindelse: 1) Den hurtige, men midlertidige løsning, hvor vi lader softwaren prioritere stabilitet lidt højere end hastighed og 2) Den varige løsning med ny hardware, som indbefatter etablering af flere sendepunkter i området, samt opdatering af udstyret i masten og i de områder, hvor vi har problemer med frekvensforstyrrelser. Løsning 2 er desværre først noget, vi kan være helt i mål med efter sommerferien.

Strømsvigt i Føllemasten

Vi har fra ved 15:20-tiden problemer med strømsvigt i Føllemasten (vi gætter på, at tordenvejret har æren). Der er derfor ikke net fra senderne i Vrinners, Egens, Grønfeld, Korup, og på L. Jørgensens Allé.

Vi sparker gang i det så hurtigt som muligt og håber der ikke skal skiftes strømforsyninger (dét vil nemlig kræve, at en tekniker kører til masten og så kan der gå længere tid). Nærmere info følger.

Kl. 15:45 havde vores teknikere fået liv i næsten det hele igen (det kniber dog stadig med et par sendere i Ugelbølle).

Fra kl. 16 var Ugelbølle også med igen.

Afbrydelse i Egens Havhuse tirsdag morgen

Gælder kun medlemmer, der får net fra Forpagtervejen.

Vores masteholder får besøg af elektrikeren i morgen (tirsdag d.2.7.) og det må derfor forventes, at der kan blive slukket for vores sender mellem kl. 7 og 9.

Netarbejde torsdag og fredag

Vi lejer en lift et par dage og arbejder med forbedringer flere steder. Der må derfor forventes kortere afbrydelser for medlemmerne flere steder de næste par dage.

Arbejdet vil som minimum berøre alle, der får net via siloen i Vrinners (Grønfeld, Egens, Kejlstrup og Korup) og i Allelev, hvor vi opgraderer udstyret.

Nedbrud i Kejlstrup

Vi har i dag haft en tekniker ude for at se på udstyret i vores sendepunkt og der er skiftet en strømforsyning, men vi skal også have skiftet udstyret i toppen. Dét arbejde kræver to mand og leje af en lift.

Vi er desværre ramt af sygdom blandt vores teknikere, så siden søndag har vi kun haft én frivillig at trække på mod normalt tre. Så snart vi har en raskmelding, vil vi lej en lift – vi håber på det bliver i morgen eller på fredag, men vi kan desværre ikke love noget.

De 8 berørte medlemmer i Kejlstrup har fået besked på mail.