Driftsinfo

Nettet kan pt. være presset i dag- og aftentimerne

Som bekendt betyder corona-situationen, at der er rigtig mange, der arbejder hjemmefra og vi kan se en markant stigning i trafikken (40-50%) på vores hovedfiber – den kan heldigvis sagtens klare trafikken. Men stigningen betyder, at der nogle steder ude i vores trådløse net (navnlig der, hvor vi endnu ikke er færdige med opgraderingen, jf. vores strategi) vil opstå flaskehalse. Flaskehalsene kan opleves som tøvende net og/eller som lavere hastighed end normalt. Vi kan eksempelvis se, at der er problemer på Følle Strand.

Vi fortsætter arbejdet med forbedring og udbygning af nettet som planlagt og vi benytter erfaringerne fra de seneste dage til at prioritere de steder, hvor det hjælper flest.

OBS: De kommende dage forsøger vi os med nogle midlertidige løsninger på udvalgte steder. Vi vil bl.a. forsøge at omprogrammere noget af udstyret og det er derfor meget vigtigt, at du ikke slukker for din modtager.

Du kan se Egnsnettets strategi ved at klikke på dette link: http://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/02/Strategi-2019-GF-vedtaget.pdf

Under nyheder her på hjemmesiden kan du se, hvor langt vi er kommet med forbedringerne.

Fiber problemer Rønde.

Der var midlertidig afbrydelse af vores fiberforbindelse fra Rønde skole. Det er oppe igen, men kortvarige afbrydelser i forbindelse med opdateringer må forventes.

Ustabilt net

Hele nettet har været ustabilt i dag mellem 13:40 og 14:11. Det ser ud til at være et problem på fiberen/udbyderen, som vi får vores net fra. Vi satser på de har løst problemet.

Oppetid de seneste måneder

Billedet viser oppetiden for udstyret i vores backbone, dvs. hele nettet med alt udstyr i alle sendemasterne.

Grafen starter dér, hvor vi fik vores overvågningssoftware i gang på hele nettet.

Generelt om servicearbejde alle dage mellem kl. 00 og 06

OBS: Vi laver ikke særskilte opslag og varslinger for servicearbejde, der udføres i nattetimerne mellem kl. 00 og 06, når nedetiden er på under 5 minutter.

Netarbejde 20.2. kl. 00-06 i Rønde og omkringliggende byer

Vores netleverandør laver nødvendig service på vores fiber til Rønde, hvor de opgraderer både hardware og software. Arbejdet foregår natten mellem onsdag d.19.2. og torsdag d.20.2. De forventer flere udfald og en nedetid på op til en time mellem midnat og kl. 06 torsdag morgen.

Arbejdet berører medlemmer i Rønde, Thorsager, Følle, Følle Strand, Ugelbølle, Vrinners, Grønfeld, Kejsltrup, Korup og Egens.

Sender på S.Møllersvej nede

Ser ud til der er gået en sikring, vi kan få det udbedret ca, kl. 16:30 når ejeren er hjemme igen. Oppe igen kl. 15:26

Føllemasten er nede

Fredag aften kl. 20 gik en del af udstyret på Føllesenderen ned. Det var fikset igen efter 40 minutter.

D.9.2. kl. 02:23 gik udstyret i Føllemasten ned igen. Vi beklager og prøver at lappe det hurtigst muligt. Kl. 07:34 var en af vores frivillige teknikere på pletten og fik nettet op igen. En større udskiftning af det alt for ustabile udstyr er på vej.

Lyngby nede

Senderen i Lyngby er nede, vi arbejder på en hurtig løsning. Kører igen.

Nedbrud på masten på golfbanen.

Et kabel er blevet gravet over ved golfbanen, hvilket betyder at der heller ikke er strøm til vores sendemast. Der er elektriker på opgaven, og vi forventer at det snart kører igen. Indtil da berører det vores brugere i Rønde-delvis Følle strand-Vrinners-Egens-Grønfeldt-KejlstrupKorup.