Driftsinfo

Varsel om netarbejde søndag d.25.4.

Vores fiberleverandør laver service på deres fiber på Sjælland, og det påvirker vores fiber i Feldballe.

Arbejdet udføres søndag d.25.4. fra kl. 1 om natten til kl. 6 om morgenen. Forventet nedetid er ca. 2×5 minutter i tidsrummet.

Arbejdet berører vores medlemmer i Feldballe og Tåstrup.

Vores styrings/overvågningsprogram er nede nu.

Du kan ikke benytte mit.egnsnettet.dk i øjeblikket. Har du brug for at kontakte os, så benyt sms til supporten på 30829003 indtil systemet fungerer igen.

Egens er nede

Vi har knas med udstyret i Vrinners, så nettet røg i Egens kl. 0:44. Vi ser, om der er en tekniker, der endnu ikke er gået i seng….

Kl. 8:18 var der net til de 6 brugere igen.

Det var et kabel i Vrinners, den var gal med. Vi skifter det og forventer derfor en kortere afbrydelse på op til 15 minutter en gang i løbet af i dag (onsdag d.14.4.).

Rørhønevej sender er nede.

Det ser ud til at der er et strømproblem, og masteholder er ikke hjemme før end mandag sidst på dagen. Vi arbejder på en alternativ adgang til huset. 21:35 er problemet løst.

Oppetid 1. kvartal 2021

Billedet viser oppetiden for udstyret i vores backbone, dvs. hele nettet med alt udstyr i alle sendemasterne.

De fleste ‘hak’ i grafen skyldes planlagte og varslede arbejder med opgradering af udstyret i vores master og hos vores fiberleverandør. Vi har dog også været plaget af nogle strømafbrydelser på både store og små sendepunkter.

Perioden, hvor grafen mangler, skyldes et koks i vores registreringssoftware. Se evt. historikken her på driftsinfo, hvis du vil se, hvad der skete i perioden uden graf.

Nettet nede mellem Trustrup og Homå.

Der er sandsynligvis en strømfejl, og det berører brugere på Homå-Tolstrup-Lyngby-Allelev. Vi arbejder på sagen.

Dele af Thorsager er nede.

En elektriker arbejder i bygningen, og han har desværre tage strømmen fra vores sender. Vi arbejder på en løsning.

Balle sender nede.

Vi har lokaliseret fejlen. Det kræver desværre at vi skal højt til vejrs med en lift, og det kan vi kun når vejret er bedre end nu, så vi forventer at udbedre midt næste uge.

L.Jørgensensvej sender nede.

Masteholder på senderen har solgt uden at orientere os. Vi har manglet strøm til senderen i eftermiddag, der er nu etableret nødstrøm. Den nye ejer ønsker vores udstyr fjernet, så vi arbejder på at finde et alternativ.

Føllesenderen er nede

Senderen gik ned 11:35 – vi arbejder på sagen….. 11:50 var vi oppe igen. Det var en ekstern fejl på fiberen, så det berørte også mange andre end vores lille forening.