Driftsinfo

L.Jørgensens alle´ sender ustabilt.

Der er problemer for brugerne der er på L.Jørgensens alle´ sender. Det skyldes et stort træ der nu “skygger” for vores signal. Vi arbejder på at finde et alternativt “skud” og beder vores brugere have lidt tålmodighed.

Vi lukker i Rodskov

Vi har gennem lang tid haft store problemer med kvaliteten i Rodskov, fordi vores skud generes af en vindmølle. Problemerne er siden løvspring blot tiltaget, så vi nu reelt ikke leverer et signal, der er anvendeligt uanset, hvor tålmodig vores brugere er. Vi må desværre også erkende, at en løsning ikke er realistisk før tidligst i midten af 2020.

Bestyrelsen har derfor besluttet at nedlægge vores sendepunkt i Rodskov med virkning fra d.1.9.2019. Lukningen berører 5 medlemmer, der har fået direkte besked på mail.

På bestyrelsens vegne

Jens

Rodskov ustabil

Vi har massive problemer med Rodskov modtageren. Det skyldes at skuddet går lige igennem vindmøllen i Vrinners, og signalet bliver forstyrret. Vi arbejder på at få et nyt sendepunkt i Vrinners, men det tager desværre lang tid at etablere et nyt sendepunkt. Vi har virkelig brugt mange ressourcer på området.