Driftsinfo

Korupmasten

Linket fra Vrinners til Korupmasten kører ikke som det skal og det giver kortere udfald for de 16 medlemmer, der henter net fra Korupmasten. Vi arbejder på at finde en løsning så hurtigt som muligt.

Der arbejdes på linket til Korupmasten i løbet af fredagen (d.19.7.)

Tæt trafik på Følle Strand

Sommerferie = mange gæster i sommerhusene = meget stort træk på vores nuværende udstyr, der derfor nu belastes maksimalt. En del brugere oplever den (for) tætte trafik i elektronikken som tøvende net.

Vi arbejder i to spor for at give alle en bedre netforbindelse: 1) Den hurtige, men midlertidige løsning, hvor vi lader softwaren prioritere stabilitet lidt højere end hastighed og 2) Den varige løsning med ny hardware, som indbefatter etablering af flere sendepunkter i området, samt opdatering af udstyret i masten og i de områder, hvor vi har problemer med frekvensforstyrrelser. Løsning 2 er desværre først noget, vi kan være helt i mål med efter sommerferien.

Strømsvigt i Føllemasten

Vi har fra ved 15:20-tiden problemer med strømsvigt i Føllemasten (vi gætter på, at tordenvejret har æren). Der er derfor ikke net fra senderne i Vrinners, Egens, Grønfeld, Korup, og på L. Jørgensens Allé.

Vi sparker gang i det så hurtigt som muligt og håber der ikke skal skiftes strømforsyninger (dét vil nemlig kræve, at en tekniker kører til masten og så kan der gå længere tid). Nærmere info følger.

Kl. 15:45 havde vores teknikere fået liv i næsten det hele igen (det kniber dog stadig med et par sendere i Ugelbølle).

Fra kl. 16 var Ugelbølle også med igen.

Afbrydelse i Egens Havhuse tirsdag morgen

Gælder kun medlemmer, der får net fra Forpagtervejen.

Vores masteholder får besøg af elektrikeren i morgen (tirsdag d.2.7.) og det må derfor forventes, at der kan blive slukket for vores sender mellem kl. 7 og 9.

Netarbejde torsdag og fredag

Vi lejer en lift et par dage og arbejder med forbedringer flere steder. Der må derfor forventes kortere afbrydelser for medlemmerne flere steder de næste par dage.

Arbejdet vil som minimum berøre alle, der får net via siloen i Vrinners (Grønfeld, Egens, Kejlstrup og Korup) og i Allelev, hvor vi opgraderer udstyret.

Nedbrud i Kejlstrup

Vi har i dag haft en tekniker ude for at se på udstyret i vores sendepunkt og der er skiftet en strømforsyning, men vi skal også have skiftet udstyret i toppen. Dét arbejde kræver to mand og leje af en lift.

Vi er desværre ramt af sygdom blandt vores teknikere, så siden søndag har vi kun haft én frivillig at trække på mod normalt tre. Så snart vi har en raskmelding, vil vi lej en lift – vi håber på det bliver i morgen eller på fredag, men vi kan desværre ikke love noget.

De 8 berørte medlemmer i Kejlstrup har fået besked på mail.

Der arbejdes på nettet d.26.6.

Vi arbejder på at forbedre stabiliteten og hastigheden på en større del af nettet i morgen onsdag d.26.6. Arbejdet berører de godt 100 medlemmer, der får net fra senderne i Vrinners, Korup, Egens, Grønfeld, L.Jørgensens Allé og Ugelbølle. Alle de medlemmer, som vi har mailadresse på, har fået direkte besked.

Arbejdet vil betyde, at nettet er nede eller ustabilt i kortere perioder mellem kl. 10 og 12.

Problemer med linket til Vrinners

Vi har siden kl. 20:30 haft problemer med linket over bugten til Vrinners. Det har givet langsomt net og siden ca. 21:30 udfald eller intet net i perioder, fordi vores teknikere arbejder på sagen.

Problemet berører alle i Vrinners, Egens, Grønfeld og på Korupmasten.

Vi vender tilbage, når der er nyt.

Kl. 22:15 fik vi linket op at køre igen, men det kører langt fra optimalt og hastigheden er derfor ikke god. Årsagen er frekvensforstyrrelser, som vi ikke har indflydelse på.

Vi har i længere tid arbejdet på at få etableret en erstatning for det problematiske skud over bugten. Der har vist sig flere muligheder for etablering af alternative fiberforbindelser, men det tager tid at få på plads med masteholdere og fiberleverandører. Vi satser på at få lavet en mere stabil forbindelse til Vrinners i løbet af sommeren.

D.27.6. ved 17-tiden fik vi linket til at køre meget bedre. Vi arbejder fortsat med forbedringer (ekstra fiberadgang flere steder i vores net), der kan stabilisere og forhindre nedbrud.

Lyn flere steder

Weekendens tordenvejr ramte ikke kun Korupmasten, men også udstyret ude hos mange af foreningens medlemmer. Det bragte dog også noget positivt med sig – to af vores ihærdige teknikere havde efter eget udsagn noget af en fest, da de brugte hele søndagen som udkørende serviceteam for at få medlemmerne tilbage på nettet. Det lykkedes vist over hele linjen. Vi siger tusind tak for indsatsen til Henning og Ib og mindst ligeså mange tak til alle de venlige medlemmer, der tog så pænt imod søndagsgæsterne!

Lynnedslag i Korupmasten

Lynet har kl. ca. 19.20 smadret vores udstyr i Korupmasten og alle, der henter signal derfra vil derfor være uden net et stykke tid. Nærmere besked følger om reparation, når vi har haft teknikere ude at se på ødelæggelserne, men vi forventer desværre, at det kan komme til at tage noget tid, fordi vi skal have lejet en stor kran/lift.

Kl. 20.20: Vi har været meget heldige. Hardwaren var ikke brændt af og det er lykkedes at genstarte det hele og der er net igen.