Sideindhold
Menu
Nyt

Nyt fra os

25 November 2017

Vi har sat gang i den nye mast på Følle strand,

der vil kunne opleves udfald, da der kan komme nogle justeringer.

VH

Egnsnettet

 

16.august 2017

Det anbefales at man betaler via PBS, da der fra 1.januar 2018 pålægges et gebyr på 40 kr pr. girokort. Denne information kommer også på næste udsendte girokort.

Venlig hilsen

bestyrelsen

 

Referat fra Egnsnettets generalforsamling, den 23. marts 2017
 1. Valg af dirigent og referent

Valgt som dirigent: Knud Erik B. Hansen og som referent Tove. Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Indkaldelse ved mail er sket til foreningens mailadresser, på hjemmesiden samt annoncering i Adresseavisen.

 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formand Helle Just berettede at vi er ca. 700 medlemmer. Fiber er den forventede konkurrent. Udstyr er ikke ændret i kvalitet men opdateret efter behov. Hjemmesidens sms- service og mailliste er etableret.  Kommunens saltlager i Følle er solgt, men vi har muligheder for at flytte den store mast, såfremt det bliver nødvendigt. Mast i Ugelbølle er godkendt af kommunen. På Følle Strand skal sættes stor mast op. Vi har givet nuværende brugere gratis net i 2 kvartaler. Fremadrettet vil bestyrelsen diskutere muligheder for at købe hjælp til opgradering af nødlidende områder.  Formandens beretning blev godkendt.

 1. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Det fremlagte regnskab blev gennemgået af Knud Erik Hansen, der er udpeget som intern revisor. Indtægterne er faldet pga. udeladelse af netbetaling. Mellemværendet med ikke-betalende brugere er reduceret. Regnskabet blev godkendt.

 1. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år.

Kontingent blev uændret 0 kr og det fremlagte budget blev godkendt.

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag indkommet.

 1. Valg af bestyrelse og suppleanter

Følgende genvalgt til bestyrelsen: Henning Udengaard og nyvalgt er Henrik Simonsen (henrikhhs@gmail.com) og Majbrit Herløv (majbritherloev@gmail.com)Som 1. suppleanten blev  Elisabeth Carstensen valgt. Knud Erik B. Hansen valgt til 2. suppleant Knud Erik vil invitere nye til dropbox.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege en ekstern revisor og intern revisor.

Herefter var foreningen vært ved et let traktement.

 1. Eventuelt

Man ønsker bestyrelsen fremlægger strategi for foreningens net på generalforsamling næste år.Formanden takkede for mødet.

 

 

Senderen på Æblevej i Ugelbølle er oppe at køre igen.

Hvis du er koblet op til denne sender og ikke har net.

send en sms eller ring til 30829002 mellem 15 - 20 hverdage og mellem 12 - 16 Weekend

Venlig hilsen

Egnsnettet

 

Ingen regning for 3+4 kvartal

På grund af den sunde økonomi i Egnsnettet er det blevet besluttet at 3.
+ 4. kvartal 2016 er betalingsfri for nuværende medlemmer.
Næste opkrævning er derfor 1. kvartal 2017.

 

Referat fra Egnsnettets generalforsamling, den 29. marts 2016

 1. Valg af dirigent og referent

Valgt som dirigent: Knud Erik B. Hansen og som referent Helle

Dirigenten oplyste at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Indkaldelse ved mail sker kun til foreningens mailadresser.

 

 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formand Helle Just berettede at vi er 7-800 medlemmer lidt frafald og nogle vender tilbage. Fiber er den forventede konkurent. Udstyr er ikke ændret i kvalitet men opdateret efter behov. Der er et pænt overskud og en stor egenkapital. Vi overvejer at give de nuværende brugere gratis net i en periode. Hjemmesiden er fornyet og virker stort set efter hensigten.

Vi planlægger en sms-service fra foreningen med meldinger af interesse for brugerne.
Måske skal vi tydeliggøre at det er foreningsdrevet af frivillige.

Formandens beretning blev godkendt.

 

 1. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  Det fremlagte regnskab blev gennemgået af Knud Erik Hansen, der er udpeget som intern revisor.
  Indtægterne er faldet pga færre brugere. Mellemværendet med ikke-betalende brugere er stadig stort. Der vil blive rykket for betaling og efterfølgende slettes ikke eksisterende brugere i systemet.
  Regnskabet blev godkendt.

 2. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år.

Kontingent blev uændret 0 kr og det fremlagte budget blev godkendt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag indkommet.

 

 1. Valg af bestyrelse og suppleanter

Følgende genvalgt til bestyrelsen: Jens Ravn Sørensen, Else Nørfelt, Tove Christiansen og Jess Per Rygaard.

Jens Ole modtager ikke genvalg. Niels Jørgen Nielsen modtog valg til den ledige post

Som 1. suppleanten blev Elisabeth Carstensen valgt.

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege en ekstern revisor og intern revisor
  Herefter var foreningen vært ved et let traktement.

 2. Eventuelt

Her blev drøftet fremtidig mulighed for på den nye hjemmeside at tilmelde sig en mailliste.

Der var ønske om større stabilitet og båndbredde ved Følle Strand

Formanden takkede for mødet.

 

« forrige  |   top  |   næste »
Servicetelefonen
Har du spørgsmål eller problemer med nettet, så ring
3082 9002
Du kan ringe:
Hverdage kl. 15:00 - 20:00
Weekend kl 12:00 - 16:00
Udenfor dette tidspunkt kan du altid sende en SMS

 

Priser
Abonnement koster 100 kr/måned og betales kvartalsvis forud over PBS Betalingsservice
Ved oprettelse betales 600 kr og det inkluderer 6 mdr. netforbrug. Du vil normalt opleve en båndbredde i nærheden af 8Mb / 4Mb.
 
Egnsnettet tilbyder internet på Djursland.
Bor du i Rønde, Thorsager, Feldballe, Tåstrup, Tirstrup, Trustrup eller ethvert sted i området omkring disse byer, så kontakt os - Vi kan sikkert tilbyde dig en god internetforbindelse.
Dækningskort

Powered by CMSimple | Login