Driftsinformation

16.september 2018 

Gælder området Allelev, Tirstrup, Balle, Trustrup, Lyngby, Homå, Rosmus 

Omlægningen til routet net er nu i gang. Formålet er at øge stabilitet og hastighed. Vi arbejder i første omgang med softwaren de kommende uger. Hardwaren i vores sendepunkter bliver renoveret/opgraderet i uge 39-43.

Derefter følger yderligere omkodning af softwaren i alle brugermodtagere. Vi er nødt til at lukke for dele af nettet og for hver bruger i kortere perioder i forbindelse med arbejdet. Meget af arbejdet udføres af frivillige, når de har tid, så varsling på forhånd er ikke praktisk muligt. Men vi informerer her under driftsinformation, hvis nettet forventes at være nede i mere end 5-10 minutter i forbindelse med arbejdet.

VIGTIGT: Sluk ikke for strømmen til din modtager – den skal være tændt hele tiden frem til udgangen af oktober.

Hvis strømmen er afbrudt, mens vi omkoder, vil modtageren ikke virke, når der tændes igen. Din netadgang kan så kun genetableres ved, at vi kører ud og omkoder modtageren på adressen – og det vil være en opgave, som vi pga. tidsforbruget er nødt til at sætte bagest i køen.

Under hele omlægningen er det stadig sådan, at hvis du slet ikke har hul igennem, vil vi meget gerne have en sms fra dig på servicetelefonen 30829002.

På bestyrelsens vegne

Jens

11. september 2018

Gælder brugere omkring A-huset/Plejehjemmet

Manglende net i dette område skyldes, at på grund af det høje byggeri skal senderen flyttes og der skal etableres selvstændig strømforsyning. Nettet vil fungerer senest fredag.

24. august 2018

Gælder hele nettet - Info om omlægningen

Den gennemgribende omlægning af vores software er nu gennemført på næsten hele nettet i Rønde, Følle, Følle Strand, Egens, Korup, Bjødstrup og Thorsager, der nu sat op som et routet net i stedet for som bridged net. Formålet har været at få stabilt net uden udfald. Et flertal vil nu opleve, at man eksempelvis kan streame tv problemfrit.

Omlægningen har krævet manuel omkodning af alt masteudstyr og alle brugermodtagere. Siden 1. juli har en lille håndfuld frivillige lagt mere end 1000 timers arbejde, og dertil har vi købt ekstern bistand i godt 100 timer.

Men vi er slet ikke færdige endnu. Efter omlægningen af softwaren er vi gået i gang med næste fase med eftersyn og renovering af al hardwaren. Dette arbejde vil strække sige over længere tid, men vil normalt kun betyde kortvarige afbrydelser. I de kommende måneder tager vi også fat på at omlægge de resterende dele af nettet til routet net, herunder Tirstrup, Balle, Trustrup og Lyngby.

Hen over efteråret og vinteren følger endnu et stort manuelt kodningsarbejde, så vi kan få nyt overvågnings-software op at køre og samtidig få yderligere stabilitet i nettet. Endelig forventer vi at udskifte hardware på nogle af vores master i bl.a. Tirstrup, Grønfeld, Trustrup og Thorsager.

Vi informerer på forhånd her under driftsinformation, hvis nettet forventes at være nede i mere end 5-10 minutter i forbindelse med arbejdet.

Omlægningerne er en direkte følge af Egnsnettets strategi for 2018-2023, som blev vedtaget på generalforsamlingen i marts i år. Se evt. mere om økonomi, hastigheder og tidsplan i strategien her på siden under nyt fra os.

På bestyrelsens vegne

Jens

 

8. august 2018

Gælder A-huset i Rønde

Der er driftsforstyrrelser fordi kommunens byggeri ”rager op i” vores skud til A-huset. Vi finder en løsning hurtigst muligt.

Gælder Egens Havhuse

Den nye sender på Forpagtervejen 5 er nu på plads. Ring eller sms til servicetelefonen 30829002, så vi kan ordne det sidste med din forbindelse inden vi lukker for den gamle sender.

På bestyrelsens vegne

Jens

31. juli2018

Der bliver skiftet kabler i masten på Søren Møllersvej, ligesom linket til masten vil blive forbedret. Arbejdet foregår onsdag d. 1.8. og det vil betyde afbrud på op til ½ times varighed. Formålet er at øge hastighed og stabilitet.

På bestyrelsens vegne

Jens

30. juli 2018

Gælder Egens Havhuse

Arbejdet med at flytte vores sendepunkt fra keramikeren til Forpagtervejen er nu i gang. Når det nye sendeudstyr er sat op, skal der laves en omkodning, så det er vigtigt, at man ikke slukker for strømmen til sin antenne. Når alt er klar, skal alle jeres antenner drejes, så de peger mod Forpagtervejen 5. Vi giver besked, når det skal ske. Vi regner med at være færdige i løbet af næste uge (U32).

På bestyrelsens vegne

Jens

27.juli 2018

Store dele af Thorsager har været uden net siden torsdag d.26.7. om formiddagen. Vi har fundet fejlen: En router i HH-masten er gået ned og vil blive skiftet hurtigst muligt.

På bestyrelsens vegne

Jens

23. juli 2018

Gælder Følle Strand

Vi er kommet langt med omlægningen af softwaren og vi ser som forventet allerede nu et øget forbrug med mere trafik i vores net og det har givet en anden belastning af vores hardware end hidtil. Følle Strand er ramt af problemer med længere varende udfald. Udskiftning af noget af maskineriet ved masten på Søren Møllersvej vil forhåbentlig bringe os i mål. Vi skal bl.a. have trukket andre og bedre kabler op til panelerne i masten. Vores teknikere prøver også at holde lidt sommerferie, men vi starter arbejdet hurtigst muligt.

På bestyrelsens vegne

Jens

12. juli 2018

Gælder hele nettet:

Næste fase af vores omlægning er nu sat i gang. Nu skulle alle gerne have net og det skulle gerne køre mere stabilt.

Dog kan der frem til udgangen af september være periodevise udfald: Store dele af nettet er stadig sat op på ”den gamle måde”, der giver problemer med udfald. Desuden er vi nødt til at lukke for dele af nettet og for hver bruger i kortere perioder i forbindelse med omkodningen. Meget af arbejdet udføres af frivillige, når de har tid, så varsling på forhånd er ikke praktisk muligt.

VIGTIGT: Sluk ikke for strømmen til din modtager – den skal være tændt hele tiden frem til udgangen af september.

Hvis strømmen afbrydes inden modtageren omkodes, vil den ikke virke, hvis den tændes igen efter omlægningen er gennemført. Din netadgang kan så kun genetableres ved at vi kører ud og omkoder modtageren på adressen – og det vil være en opgave, som vi pga. tidsforbruget er nødt til at sætte bagest i køen.

Under hele omlægningen er det stadig sådan, at hvis du slet ikke har hul igennem, vil vi meget gerne høre fra dig på servicetelefonen 30829002 (åben 15-17 eller sms 24/7). Oplys dit navn og din adresse, så vender vi tilbage, så hurtigt vi kan. Hvis du ikke har hørt fra os eller fået net senest to dage efter din henvendelse, må du gerne kontakte os igen.

Gælder Tirstrup og Egens Havhuse:

Den planlagte opgradering i Tirstrup og flytning af sendepunktet i Egens Havhuse er udsat pga. omlægningen af nettet. Vi håber dog at kunne give den gas med disse opgaver i august.

Gælder Følle Strand:

Udlevering af nyt udstyr til medlemmer, der har net på gamle modtagere, sættes på pause ind til omlægningen af nettet er gennemført. På den måde undgår vi at skulle omkode de nye modtagere kort efter udleveringen. Vi optager gerne nye medlemmer, men må også her lige vente med udlevering af modtagere til omlægningen er gennemført. Vi holder dog fast i de individuelle aftaler, som vi allerede har lavet om reparationer eller opsætning hos nye medlemmer.

 

Følg med her på hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne

Jens

6. juli 2018

Gælder hele nettet:

Så er der net igen.

Der må dog stadig forventes periodevise mindre udfald i forbindelse med det fortsatte arbejde med at omlægge nettet.

Første store omlægning af softwaren er nu næsten gennemført. Det skulle gerne opleves mere stabilt end hidtil.

Lige nu ved vi dog, at der ikke er net fra senderne i Rostved, Vestre Fasanvej, Thorsager og Følle Strand (her dog kun den gamle sender). Det manglende net disse steder skyldes mekaniske udfordringer, som vi vil køre ud og få "skruet på" hurtigst muligt.

Hvis du ikke får dit signal fra disse sendere og alligevel slet ikke har hul igennem, vil vi meget gerne høre fra dig på servicetelefonen 30829002 (åben 12-17 eller sms 24/7). Oplys dit navn og din adresse, så vender vi tilbage så hurtigt vi kan. 

Bestyrelsen

5. juli 2018

Hele nettet vil være nede fra ca. kl. 18 i aften, d. 5.7., og nogle timer frem.

Vi lægger programmeringen af vores hovedrouter om og der vil derfor ikke være adgang til internettet i nogle timer i aften og i nat. Hvis alt går planmæssigt, vil der være net igen fra ca. kl. 8 i morgen tidlig. Hvis du ikke har net efter dette tidspunkt, vil vi gerne høre fra dig på servicetelefonen 30829002.

 

3. juli 2018

Gælder hele nettet

Mange medlemmer har den senere tid oplevet ustabilt net i større omfang end hidtil. Alt for mange har oplevet udfald på alt fra få sekunder til længere perioder, men også, at det kører normalt i kortere eller længere tid ad gangen.

Vores dygtige frivillige teknikere har naturligvis forsøgt at løse problemet. Vi har med hjælp fra ekstern bistand måttet konkludere, at problemet ikke kan løses med den nuværende opbygning af vores net. Vi har derfor hyret et firma til at hjælpe os med at gennemføre en større omlægning af hele vores net. Omlægningen vedrører primært software-delen, så der skal ikke skiftes antenner eller lignende ude hos brugeren. Efter omlægningen, vil vores net være sat op på samme måde som andre søsterforeningers net, der kører stabilt.

Arbejdet starter straks og forventes at vare til udgangen af august. Vi vil forhåbentlig opleve væsentlige forbedringer inden for ca. 14 dage. Vi er nemlig så heldige, at 5 medlemmer kan og vil bruge nogle feriedage på et indledende, men meget stort og nødvendigt indtastnings-arbejde.

Servicetelefonen er naturligvis åben. Hvis du ”kun” oplever periodevise udfald og har net ind i mellem, vil svaret i servicetelefonen nok lyde nogenlunde ligesom beskrivelsen ovenfor. Hvis du har andre problemer eller har været helt uden net i længere tid, vil vi meget gerne høre fra dig – så kan det nemlig også være noget udstyr, der skal skiftes.

Vi vil orientere løbende om processen her på hjemmesiden og håber på jeres forståelse og tålmodighed.

Bestyrelsen

 

26. juni 2018 

Gælder Korup-masten, Egens, Egens Havhuse, Thorsager, Æblevej og Højskolen - og måske desværre flere. 
Vi har i dag hyret ekstern ekspertbistand i forsøget på at få løst problemerne med ustabilt/intet net. Vi håber de sammen med vores ihærdige frivillige kan få bugt med problemerne inden for få dage. Nærmere info følger.  
På bestyrelsens vegne 
Jens

21-06-2018

Gælder hele nettet

Vores problemer er desværre ikke begrænset til Egens Havhuse. Vi oplever lignende problemer med ustabilt eller intet net for brugerne på Korup masten (eksempelvis Bjødstrup) og muligvis også andre steder (Thorsager,Æblevej, Højskolen). Vores frivillige teknikere arbejder på højtryk, men de har endnu ikke fundet fejlen. Derfor kan vi heller ikke love "hul igennem" til et bestemt tidspunkt. Nærmere info følger.

På bestyrelsens vegne

Jens

19-06-2018

Gælder Egens Havhuse

Vi har haft tekniske problemer med ustabilt net i længere tid. Vores frivillige teknikere har knoklet med sagen og meget er allerede forsøgt udskiftet, men problemet er desværre ikke løst endnu. Oven i de tekniske problemer har vores masteholder opsagt sit medlemskab. Vi håber på, at vi kan sende fra Forpagterbakken i stedet inden længe. Nærmere information følger her på hjemmesiden, men hvis du har spørgsmål kan Jens kontaktes på mobil 87553321. 

Bestyrelsen